Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Elke werkdag van 9.00 – 12.30 uur

Op afspraak
Maandag t/m donderdag
9.00 – 17.00 uur

Vrijdag
9.00 – 16.00 uur

Vrije inloop
Gemeentehuis Lichtenvoorde
Donderdagmiddag 13.00 – 17.00 uur


sociaalteam@oostgelre.nl

Klachten over leerlingenvervoer

Vrouw achter een laptop

U kunt verschillende klachten hebben over het leerlingenvervoer. In dit artikel leest u wat u kunt doen en bij wie u moet zijn.

De gemeente wijst uw aanvraag af

Als de gemeente uw aanvraag voor leerlingenvervoer afwijst, kunt u bezwaar maken. Dat doet u door een brief (een bezwaarschrift) te sturen naar de gemeente. U schrijft in deze brief waarom u het niet eens bent met de afwijzing. Het bezwaarschrift moet u binnen 6 weken nadat uw aanvraag afgewezen is, opsturen naar de gemeente. De gemeente neemt contact met u op. De gemeente gaat met u in gesprek om tot een oplossing te komen.

Het aangepast vervoer is niet goed

Maakt uw kind gebruik van aangepast vervoer? Vindt u het vervoer zelf niet goed geregeld (onveilig, te lange reistijd)? Dan moet u uw klacht eerst bespreken met de vervoerder. U kunt bij de vervoerder klagen over:

  • de planning van de ritten;
  • het gedrag van de chauffeur;
  • de veiligheid van het busje waarin uw kind vervoerd wordt.

Lost het gesprek met de vervoerder niets op? Ga dan met uw klacht naar de gemeente. U kunt de cliëntenraad leerlingenvervoer van de gemeente vragen u te helpen bij het gesprek.

Lokale informatie

Op oostgelre.nl staan de precieze regels rond leerlingenvervoer in onze gemeente. Hier vindt u ook meer informatie over de bezwaarprocedure en bemiddeling.


Terug
naar boven