Terug naar de vorige pagina

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 10-09-2018.

Gemeente Oost Gelre wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. https://sameninoostgelre.nl (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (A)

  Oorzaak
  Link worden alleen met kleur aangeduid. Dit is niet in het ontwerp meegenomen.
  Gevolg
  Niet iedereen kan links die met tekst zijn omgeven goed onderscheiden van de omliggende tekst.
  Alternatieven
  Links voldoende laten afwijken van omliggende tekst door voldoende contrast aan te brengen in tint en helderheid. Alternatief kunnen we links aanvullend markeren door ze vet te drukken, permanent te onderstrepen of cursief te drukken. Tenslotte zou een hoog contrast functionaliteit ook als alternatief kunnen dienen.
  Maatregelen
  We zijn bezig met een herontwerp van de website waarin dit wordt meegenomen.
  Planning
  Q2 2019
 2. Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (A)

  Oorzaak
  Verschillende formulier-elementen hebben geen geldige WAI-ARIA rol in de html code.
  Gevolg
  Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  Alternatieven
  Geen.
  Maatregelen
  Dit is aangegeven bij de leverancier en het wordt opgelost.
  Planning
  Q4 2018
 3. Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

  Oorzaak
  De standaardafbeeldingen die in de Agenda gebruikt worden hebben geen kenmerk ‘alt’. Deze afbeeldingen zijn in het standaardthema opgenomen en daar wij kunnen daar niet bij.
  Gevolg
  Schermleesprogramma’s lezen soms het pad naar de afbeelding voor wanneer er geen ‘alt’ kenmerk gespecificeerd is. Dit voegt niets toe voor de eindgebruikers die deze technologie gebruiken.
  Alternatieven
  Geen.
  Maatregelen
  Dit is aangegeven bij de leverancier en het wordt opgelost.
  Planning
  Q4 2018
 4. Succescriterium 3.2.2 Bij input (A)

  Oorzaak
  Verschillende formulier-elementen hebben geen geldige rol in de html code.
  Gevolg
  Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
  Alternatieven
  De voorbeeldtekst in het formulier-element en het label geven aan welke input verwacht wordt.
  Maatregelen
  Dit is aangegeven bij de leverancier en het wordt opgelost.
  Planning
  Q4 2018
 5. Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

  Oorzaak
  In de html code is op enkele pagina’s een element-id niet uniek.
  Gevolg
  Onbekend.
  Alternatieven
  Geen.
  Maatregelen
  Dit is aangegeven bij de leverancier en het wordt opgelost.
  Planning
  Q4 2018
 6. Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

  Dit succescriterium is nog niet onderzocht.

  Oorzaak
  Verschillende waarschuwingen met betrekking tot landmarks. In het ontwerp is hier niet bewust rekening mee gehouden. De waarschuwingen en recensies zijn nog niet beoordeeld.
  Gevolg
  Onbekend.
  Alternatieven
  Geen.
  Maatregelen
  Na nader onderzoek zullen de nodige maatregelen genomen worden.
  Planning
  Q2 2019
 7. Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (A)

  Oorzaak
  Op het moment van rapportage is de melding over ‘Geen optie om herhaalde content over te slaan’ nog actief, maar het probleem al wel opgelost.
  Gevolg
  Geen.
  Alternatieven
  NVT
  Maatregelen
  NVT
  Planning
  NVT
 8. Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

  Oorzaak
  Kleurcontrast van letters (lichtgrijs) met de achtergrond (wit) van Agenda items is te laag.
  Gevolg
  Niet alle gebruikers kunnen de datum en tijd van Agenda items goed lezen.
  Alternatieven
  In het overzicht wordt de datum ook nog op een andere plaats getoond.
  Maatregelen
  Dit is aangegeven bij de leverancier en het wordt opgelost.
  Planning
  Q4 2018

Testresultaten

 1. 10-09-2018: Test met automatisch testinstrument

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
 • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Extra toelichting

Momenteel werken wij aan een nieuwe versie van de website waarin ook de laatste details op het gebied van toegankelijkheid zijn geoptimaliseerd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.


Terug
naar boven