Terug naar de vorige pagina

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

De gemeente Oost Gelre wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website: https://sameninoostgelre.nl (hoofdwebsite)

Extra toelichting

Binnenkort starten we met een nieuwe versie van deze website waarin alle richtlijnen op het gebied van toegankelijkheid worden meegenomen. De hieronder benoemde richtlijnen die op deze site nog niet zijn behaald, worden in de nieuwe versie opgelost.

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

Succescriterium 1.4.1 Gebruik van kleur (A)

Oorzaak
Hyperlinks worden alleen met kleur aangeduid. Dit is niet in het ontwerp meegenomen.
Gevolg
Niet iedereen kan links die met tekst zijn omgeven goed onderscheiden van de omliggende tekst.
Alternatieven
Hyperlinks voldoende laten afwijken van omliggende tekst door voldoende contrast aan te brengen in tint en helderheid. Alternatief kunnen we links aanvullend markeren door ze vet te drukken, permanent te onderstrepen of cursief te drukken. Tenslotte zou een hoog contrast functionaliteit ook als alternatief kunnen dienen.
Maatregelen
We zijn bezig met een herontwerp van de website waarin dit wordt meegenomen.
Planning
Q1-Q2 2021

Succescriterium 4.1.2 Naam, rol, waarde (A)

Oorzaak
Verschillende formulier-elementen hebben geen geldige WAI-ARIA rol in de html code.
Gevolg
Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
Alternatieven
Geen.
Maatregelen
We zijn bezig met een herontwerp van de website waarin dit wordt meegenomen.
Planning
Q1-Q2 2021

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Oorzaak
De standaardafbeeldingen die in de Agenda gebruikt worden hebben geen kenmerk ‘alt’. Deze afbeeldingen zijn in het standaardthema opgenomen en daar wij kunnen daar niet bij.
Gevolg
Schermleesprogramma’s lezen soms het pad naar de afbeelding voor wanneer er geen ‘alt’ kenmerk gespecificeerd is. Dit voegt niets toe voor de eindgebruikers die deze technologie gebruiken.
Alternatieven
Geen.
Maatregelen
We zijn bezig met een herontwerp van de website waarin dit wordt meegenomen.
Planning
Q1-Q2 2021

Succescriterium 3.2.2 Bij input (A)

Oorzaak
Verschillende formulier-elementen hebben geen geldige rol in de html code.
Gevolg
Hulpprogramma’s voor online content kunnen niet altijd herkennen wat de bedoeling van alle elementen op de pagina.
Alternatieven
De voorbeeldtekst in het formulier-element en het label geven aan welke input verwacht wordt.
Maatregelen
We zijn bezig met een herontwerp van de website waarin dit wordt meegenomen.
Planning
Q1-Q2 2021

Succescriterium 1.1.1 Niet-tekstuele content (A)

Oorzaak
In de html code is op enkele pagina’s een element-id niet uniek.
Gevolg
Onbekend.
Alternatieven
Geen.
Maatregelen
We zijn bezig met een herontwerp van de website waarin dit wordt meegenomen.
Planning
Q1-Q2 2021

Succescriterium 1.3.1 Info en relaties (A)

Oorzaak
Verschillende waarschuwingen met betrekking tot landmarks en opmaak in HTML. In het ontwerp is hier niet bewust rekening mee gehouden. De waarschuwingen en recensies zijn nog niet beoordeeld.
Gevolg
Onbekend.
Alternatieven
Geen.
Maatregelen
We zijn bezig met een herontwerp van de website waarin dit wordt meegenomen.
Planning
Q1-Q2 2021

Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

Oorzaak
Kleurcontrast van letters (lichtgrijs) met de achtergrond (wit) van Agenda items is te laag.
Gevolg
Niet alle gebruikers kunnen de datum en tijd van Agenda items goed lezen.
Alternatieven
In het overzicht wordt de datum ook nog op een andere plaats getoond.
Maatregelen
We zijn bezig met een herontwerp van de website waarin dit wordt meegenomen.
Planning
Q1-Q2 2021

Testresultaten

22-09-2020: Handmatig onderzoek in eigen beheer

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatische toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.


Terug
naar boven