Pharos

Postbus 1340
8001BH Zwolle
Beschrijving:

Pharos is een oudervereniging voor en door ouders van hoogbegaafde kinderen.

Actieve regioteams vormen de basis van de vereniging. Pharos wil bereiken dat de Nederlandse samenleving in het algemeen en ouders in het bijzonder hoogbegaafde kinderen herkennen, erkennen en accepteren, en op een positieve manier met hen omgaan.

De bestaansgrond van Pharos is echter mede gelegen in het feit dat kinderen door onbekendheid en onbegrip (soms) ernstig in de knel (kunnen) komen. Daarom verspreidt Pharos informatie over hoogbegaafdheid en behartigt de vereniging de collectieve belangen van ouders en kinderen bij overheid, onderwijs en hulpverleners.


Doelstelling:
Pharos organiseert in de diverse regio's activiteiten voor kinderen, ouders en andere belangstellenden. Het doel is om hoogbegaafdheid op een positieve manier onder de aandacht te brengen, en ouders en kinderen met elkaar in contact te brengen. Dit 'lotgenoten' contact geeft veel herkenning bij de deelnemers van de Pharos activiteiten.

Terug naar overzicht

Zoek een organisatie in de buurt


Terug
naar boven