HerZorg

Vogelkersweg 52
6823NV Arnhem
Beschrijving:

HerZorg biedt ambulante begeleiding aan burgers met een functiebeperking en op zeer kleine schaal een tijdelijke vorm van begeleid zelfstandig wonen. Ons doel is om de zelfredzaamheid van onze doelgroep te laten behouden en te vergroten, zodat burgers meer grip krijgen op hun (maatschappelijke) functioneren.
We bieden praktische ondersteuning in de thuissituatie (functie Begeleiding Individueel). Het is de bedoeling dat deze ondersteuningsbehoefte in de loop van de tijd minder wordt, omdat mensen beter in staat zullen zijn om zichzelf te redden en om beter mee te doen in onze samenleving (door o.a. organiseren van ondersteunende maatregelen als bewindvoering, schuldhulpverlening, toeleiden naar een zinvolle daginvulling, dagbesteding en/of werktrajecten, en de inzet van het eigen netwerk). We bieden in veel gevallen (tijdelijke) overbruggingszorg aan mensen die een indicatie voor verblijf hebben.Terug naar overzicht

Zoek een organisatie in de buurt


Terug
naar boven