Community Support

Laan Corpus den Hoorn 108
9728JR Groningen

Let op: deze zorgaanbieder heeft een contract met de gemeente. Wil je gecontracteerde zorg van de organisatie krijgen? Dan moet je eerst toestemming van de gemeente hebben.
Lees meer over zorg aanvragen via de gemeente in het artikel ‘Ondersteuning vanuit de gemeente’.

Beschrijving:

Community support is een vorm van ondersteuning in en door de samenleving op alle levensgebieden, zodat mensen met beperkingen en jongeren met problemen een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.
Community Support is opgericht in 2001. We begeleiden personen met een AWBZ- of Wmo-indicatie in heel Nederland.


Doelstelling:
Community Support wil mensen met problemen ondersteunen, zodat ze net als andere burgers mee kunnen doen met de gebruikelijke sociale netwerken (gezin, familie, vrienden, buurt, collega’s, medeleerlingen). Het is onze ervaring en overtuiging dat mensen met beperkingen en/of langer durende problemen vooral behoefte hebben aan solidariteit vanuit hun eigen kring. Daarom organiseren we - naast deskundige professionele begeleiding - ondersteuning door het eigen sociale netwerk van de klant. Onze methode is gericht op het stimuleren van maatschappelijke participatie, met als doel professionele begeleiding zoveel mogelijk overbodig te laten zijn, opdat het eigen sociale netwerk de ondersteuningsrol overneemt. We zijn van mening dat klanten op deze manier in staat zijn om de regie over hun eigen leven en hun hulpverlening te behouden of weer te verkrijgen. We ondersteunen mensen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun leven: erbij horen, nuttig zijn, talenten ontwikkelen, iets betekenen en er toe doen. Daarbij gaan we uit van de krachten en mogelijkheden van de klant.

Terug naar overzicht

Zoek een organisatie in de buurt


Terug
naar boven