Careaz Thuiszorg

Patronaatsstraat 22
7131CG Lichtenvoorde

Let op: deze zorgaanbieder heeft een contract met de gemeente. Wil je gecontracteerde zorg van de organisatie krijgen? Dan moet je eerst toestemming van de gemeente hebben.
Lees meer over zorg aanvragen via de gemeente in het artikel ‘Ondersteuning vanuit de gemeente’.

Beschrijving:

Nu langer thuis blijven wonen het uitgangspunt is van de zorgregels in Nederland, wordt thuiszorg steeds belangrijker. Careaz biedt thuiszorg in de gemeente Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Of het nu gaat om hulp bij het huishouden, alarmering of uw laatste levensfase, met al uw vragen kunt u terecht bij onze wijkverpleegkundigen. Ze helpen u graag.


Doelstelling:
‘Zorg persoonlijk maken’ is de belangrijkste opdracht van Careaz: u goed willen kennen. Het gaat niet alleen om de vraag naar zorg, maar ook om wie u bent. Goed weten wat u belangrijk vindt: daar gaat het om. Maar hoe doe je dat in een tijd waarin de zorg zo aan het veranderen is? Tot 2015 werd het grootste deel van de thuiszorg en de zorg in de woonzorgcentra betaald met geld uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Inmiddels beheren de gemeenten een groot deel van het zorggeld. De nadruk komt meer te liggen op thuiszorg, maar dat gaat met flinke kortingen gepaard. Door de verschuiving naar de thuiszorg enerzijds en de steeds hogere ouderdom van mensen anderzijds heeft het geen zin om strikt vast te houden aan strakke grenzen tussen thuiszorg en de zorg in de woonzorgcentra. Uitgaan van wat u nodig heeft en daarover communiceren met iedereen die bij die zorgvraag betrokken is: dat is de visie van Careaz. Deze visie voor de komende jaren vat Careaz samen in drie kernwoorden: persoonlijk, dichtbij en vertrouwd. U vertelt hierbij zelf aan welke zorg behoefte is en waar die zorg het beste kan worden aangeboden. Daar houdt Careaz dan zo goed mogelijk rekening mee. Persoonlijke zorg, dichtbij en vertrouwd: dat is onze koers.

Terug naar overzicht

Zoek een organisatie in de buurt


Terug
naar boven