Basisschool Antoniusschool Lievelde (rooms-katholiek)

Vicariestraat 2
7137MN Lievelde
Beschrijving:

De Antoniusschool is één van de elf katholieke basisscholen ressorterend onder het bevoegd gezag voor speciaal- en basisonderwijs van de Stichting LiMa voor r.k. primair onderwijs. De school werkt vanuit de katholieke geloofsovertuiging, maar is toegankelijk voor alle leerlingen uit het samenwerkingsverband en daarbuiten, ongeacht hun geloof of afkomst, mits wij gevraagde zorg ook kunnen leveren. Van ouders wordt verwacht dat zij de identiteit van de school respecteren.


Doelstelling:
Geïnspireerd door onze missie willen wij als visie formuleren dat wij een professionele school willen zijn in die zin dat we voortdurend alert zijn op het hooghouden van de kwaliteit van het onderwijsleerproces en daarnaast zoeken naar verbeteringen.

Terug naar overzicht

Zoek een organisatie in de buurt


Terug
naar boven