Terug naar de vorige pagina

Privacyverklaring

De privacy van onze gebruikers is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe we die gebruiken. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen we de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.

De Wet bescherming persoonsgegevens

Sinds 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die de gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website Sameninoostgelre.nl. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van de diensten op de website Sameninoostgelre.nl (bijvoorbeeld accounts voor het Vrijwilligersprikbord en/of de Professionals-site), vragen we u om persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Sameninoostgelre.nl. De gegevens worden alleen gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt in overeenstemming met de Wbp.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dit betekent dat de gegevens die je invult voor het aanmaken van een account bijvoorbeeld niet worden gebruikt om u een nieuwsbrief toe te zenden (behalve als dat uitdrukkelijk is aangegeven).

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de website van Sameninoostgelre.nl. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als er via de website strafbare feiten mee worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan een website op bijvoorbeeld de computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunnen op ieder moment via de browser verwijderd worden.

De website Sameninoostgelre.nl maakt alleen gebruik van cookies voor het gebruik van Matomo. Dit is een programma dat webstatistieken bijhoudt. Matomo is geïnstalleerd op een eigen server. Hierdoor blijven alle gegevens in ons eigen beheer en is de privacy van gegevens beschermd. De gegevens worden niet met derden gedeeld en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Waarom webstatistieken bijhouden?

We gebruiken de statistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website. Hiermee blijven we de website verbeteren.

Vragen?

Heeft u vragen over de website, mist u informatie? Laat dat dan aan ons weten via een e-mail aan redactie@sameninoostgelre.nl.

De content op deze website valt onder eindverantwoordelijkheid van:

Gemeente Oost Gelre
Redactie Samen in Oost Gelre
Redactie@sameninoostgelre.nl
Postbus 17
7130 AA Lichtenvoorde
Tel.: (0544) 39 35 35


Terug
naar boven