Ik heb een vraag (SDOA)

Neem contact op met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voor vragen over werk en inkomen.

(0544) 47 42 00

Werkdagen van 8.30 – 16.00 uur


info@socialedienstoostachterhoek.nl

Voedselbank

De Voedselbank Oost-Achterhoek geeft voedselpakketten aan mensen die (tijdelijk) zelf niet genoeg geld hebben om voldoende levensmiddelen te kopen. In een pakket zitten verschillende soorten levensmiddelen. De samenstelling van een voedselpakket is afhankelijk van de levensmiddelen die gratis aan de voedselbank worden gegeven door winkeliers, groothandels of fabrikanten.

Hoe komt u in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor pakketten van de voedselbank Oost-Achterhoek mag u niet te veel leefgeld hebben. Als er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de formule hieronder, dan komt u in aanmerking voor een voedselpakket:

Minder dan:
€ 95,- per persoon
€ 135,- per huishouden.

Aanvraagformulier

Om in aanmerking te komen vult u samen met een hulpverlenende instantie het aanvraagformulier in. Dit staat op de website van Stichting Voedselbank Oost-Achterhoek. Hier vindt u ook de openingstijden.


Terug
naar boven