Adoptie

Adoptie is een mogelijkheid om kinderen die niet bij hun biologische ouders op kunnen groeien toch een gezin te geven in plaats van een plek in een kindertehuis.

Buitenlands adoptiekind

De meeste geadopteerde kinderen komen uit het buitenland. U kunt alleen kinderen jonger dan 6 jaar adopteren. Er gelden twee uitzonderingen:

  • Er is een ouder broertje of zusje. Dit kindje mag u ook adopteren.
  • Het gaat om twee of meer kinderen die niet van elkaar gescheiden kunnen worden zonder dat dit schadelijk is voor (één van) hen.

Nederlands adoptiekind

In Nederland worden de laatste jaren weinig kinderen afgestaan voor adoptie. Een deel van deze kinderen is van asielzoekers of van allochtone Nederlanders.

Regels en wetgeving

Om een kind te adopteren moet u aan de toelatingsvoorwaarden voor adoptie voldoen. Deze voorwaarden zijn vastgesteld in de Nederlandse wet. De adoptie van kinderen uit het buitenland is geregeld in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka). Ook de landen waar de te adopteren kinderen vandaan komen, hebben hun eigen wet- en regelgeving en kunnen dus voorwaarden stellen. Op de website adoptie.nl leest u hier meer over.

Geschikt als adoptieouder?

Als u toestemming van de Nederlands overheid hebt om een kind uit het buitenland te adopteren, doet de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden en uw thuis- en leefsituatie.

Bij adoptie van een in Nederland woonachtig kind gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De Raad voor de Kinderbescherming onderzoekt of u geschikt bent om een in Nederland geboren kind te adopteren. Neemt u een kind op in uw gezin zonder dat u zich aan de wettelijke verplichtingen houdt, dan bent u strafbaar.

Adoptieprocedure

Nederland heeft een zorgvuldige adoptieprocedure. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van de biologische ouders, de adoptieouders en de adoptiekinderen. Als u zich aanmeldt voor adoptie dan kan het 2 tot 5 jaar duren voor het kindje echt in uw gezin is.

Kosten adoptie

Bij het adopteren van een kind horen de volgende kosten:

  • De bijdrage voor de verplichte voorlichting van de Stichting Adoptievoorzieningen – € 1.595,- per aanvraag.
  • Kosten voor de medische verklaring – ongeveer € 100,-.
  • Bemiddelingskosten – tussen de € 12.000,- en € 40.000,- (afhankelijk van het land van herkomst en de vergunninghouder).
  • Verblijfsvergunning –  € 950,-.
  • Het omzetten van een adoptie naar Nederlands recht – tussen de € 600,- en € 1.000,-.

Meer informatie?

Meer informatie over adoptie krijgt u bij Stichting Adoptievoorzieningen: adoptie.nl.


Terug
naar boven