Stel je vraag aan het Ondersteuningsteam

Gaat er iets niet goed met jouw kind of met jullie gezin? Of met een kind of gezin dat je kent? Dan kun je terecht bij het Ondersteuningsteam Oost-Achterhoek. Hier kun je al je vragen rond opvoeden en opgroeien terecht, klein of groot.

088 - 81 18 118

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur.


info@ondersteuningsteamoa.nl

Het ondersteuningsteam helpt!

Gelukkig gaat het meestal goed met onze kinderen. Maar soms zijn er problemen met een kind, een jeugdige of in een gezin. En heeft u behoefte aan ondersteuning. In Oost Gelre, Aalten en Winterswijk kun je voor hulp terecht bij het ondersteuningsteam Oost Achterhoek. De gemeenten, jeugdhulpinstellingen en het onderwijs werken hiermee samen.

Het ondersteuningsteam is een team dat bestaat uit professionele hulpverleners. Het team begeleidt kinderen/jeugdigen (0-23 jaar) en/of hun gezin als er problemen zijn. Het team doet dat in nauwe samenwerking met andere jeugdhulpinstellingen. Ons team begeleidt het gezin zoveel mogelijk zelf. In en met hulp van de eigen omgeving. Als er specialistische ondersteuning nodig is, halen we deze naar het gezin toe.

Wie kan een beroep doen op het ondersteuningsteam?

Iedereen die signaleert dat er iets niet goed gaat met een kind of een gezin. Die signalen kunnen komen van ouders of jongeren zelf, maar ook van huisarts, school, peuterspeelzaal of de buurt.

Waarvoor kunt u terecht bij het ondersteuningsteam?

U kunt met alle opvoed- en opgroeiproblemen terecht bij het ondersteuningsteam; van kleine tot grote problemen.

Eén gezin, één aanpak, één contactpersoon

Het ondersteuningsteam gaat in gesprek met het gezin. Het gezin krijgt één vast contactpersoon uit het team. Daarna maken we samen met het gezin een plan van aanpak. Het gezin vragen we om mee te denken met het zoeken naar een oplossing. En we kijken of er in de omgeving van het kind/gezin iemand is die kan helpen. Afhankelijk van de afspraken die we maken, volgen er meerdere contactmomenten. We kijken dan of het lukt de gemaakte afspraken na te komen. Als alles goed gaat, ronden we de ondersteuning af.

Contact

Mail naar info@ondersteuningsteamoa.nl, of bezoek de website ondersteuningsteamoa.nl.


Terug
naar boven