Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Extra zorg in het onderwijs

Meisje met Down doet spelletje

Sommige kinderen hebben extra zorg nodig op school. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging of persoonlijke verpleging. Soms slaagt de school er niet in deze zorg voldoende te geven. De ouders moeten de zorg dan zelf regelen.

Aanmelden

Voor persoonlijke verzorging en persoonlijke verpleging meldt u zich bij de wijkverpleging. De wijkverpleging kijkt hoeveel zorg uw kind nodig heeft. Uw zorgverzekering vergoedt de verzorging en verpleging.

Voor wie?

Over het algemeen komen alleen kinderen met zware beperkingen die naar het reguliere (=gewone) onderwijs gaan voor de extra zorg in aanmerking. Dus:

  • leerlingen in het basisonderwijs;
  • leerlingen in het voortgezet onderwijs;
  • leerlingen in het beroepsonderwijs;
  • studenten aan de universiteit.

Soms krijgen kinderen in het speciaal onderwijs extra verzorging en verpleging. Dat kan alleen als de zorg die het onderwijs al biedt, niet genoeg is.

Pgb

Extra zorg op school kunt u ook in de vorm van een pgb (persoonsgebonden budget) Zvw (Zorgverzekeringswet) krijgen.

Wlz

Heeft uw kind een indicatie voor de Wet langdurige zorg? Dan wordt de verpleging en verzorging vanuit die wet vergoed. Een pgb is mogelijk.


Terug
naar boven