Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

samen boek lezen

Een goede start op school is heel belangrijk. Daarom is er een methode om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Deze is vooral geschikt voor kinderen die niet goed Nederlands spreken of extra aandacht nodig hebben omdat ze wat achterblijven in hun ontwikkeling.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voorschoolse educatie begint op het kinderdagverblijf of de peuteropvang , als uw kind 2 of 3 jaar is. Er zijn hiervoor speciaal opgeleide beroepskrachten. De programma’s lopen door in groep 1 en 2 van de basisschool. Het heet dan vroegschoolse educatie.

Wat leert uw kind van VVE?

VVE is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod:

  • taal (vergroten van de woordenschat);
  • de basis van het rekenen (leren tellen, leren meten en oriëntatie in ruimte en tijd);
  • motorische ontwikkeling (leren fijne bewegingen te maken die nodig zijn voor het schrijven);
  • sociaal-emotionele ontwikkeling (leren omgaan met andere kinderen, zelfvertrouwen krijgen, zelfstandiger worden).

Door VVE beginnen kinderen beter voorbereid aan groep 1.

Samenwerking

Gaat uw kind naar de opvang? Dan heeft de pedagogisch medewerkster regelmatig overleg met de verpleegkundige van het consultatiebureau. Zij volgen de ontwikkeling van uw kind. Heeft uw kind baat bij VVE? Dan kan het consultatiebureau dit in gang zetten.

Kosten

U hoeft niet extra te betalen voor VVE. De gemeente betaalt de kosten.
Kinderen die niet goed Nederlands spreken of achterblijven in hun ontwikkeling kunnen een VVE-indicatie krijgen voor extra uren peuteropvang. Een medewerker van het consultatiebureau geeft deze indicatie.

Meer informatie

Meer informatie over VVE vindt u op opvoeden.nl.

Lokale informatie

In onze gemeente gebruiken (bijna) alle instellingen voor peuteropvang en kinderdagopvang de methode ‘Startblokken’.


Terug
naar boven