Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Peuteropvang

Twee kinderen zijn aan het spelen

Vanaf ongeveer 2 jaar is uw peuter welkom op de peuteropvang. Vaak mogen peuters voor ze 2 jaar zijn al een paar keer komen wennen. Een kind kan naar de peuteropvang voor 2 tot 4 dagdelen (ochtend of middag). Er zijn 2 gediplomeerde leidsters per dagdeel.

Wachtlijst

Soms is er een wachtlijst. Geef uw kind dus ruim van tevoren op.

Wat kost de peuteropvang?

Wat u moet betalen is afhankelijk van uw gezinsinkomen. U kunt mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Op belastingdienst.nl/toeslagen en veranderingenkinderopvang.nl leest u hier meer over. De peuterspeelzaal moet in het Landelijk Register Kinderopvang staan. Peuterspeelzalen zijn kinderdagverblijven in het LRK.

Wat leren kinderen op de peuteropvang?

Op de peuteropvang kunnen kinderen spelen. Maar ze leren ook samenspelen, rekening houden met andere kinderen, op hun beurt wachten en eerlijk delen. Ze leren beter taal begrijpen en spreken, de basis van het rekenen, praten in een groep en vragen stellen.

Vast ritme op de peuteropvang

Een dag op de peuteropvang verloopt in een vast ritme. Dit geeft peuters een veilig gevoel.
Kinderen wennen zo aan het ritme dat ze ook op school gebruiken. Daardoor wordt de stap naar groep 1 makkelijker.

Extra stimuleren van de ontwikkeling

Voor kinderen die dat nodig hebben, is er op de peuteropvang extra aandacht voor onder meer de taalontwikkeling, het leren rekenen en het omgaan met andere kinderen (voor- en vroegschoolse educatie (VVE ). Dat is belangrijk voor als ze straks naar groep 1 gaan.

Kwaliteit peuteropvang

De kwaliteitseisen voor de peuteropvang is opgenomen in de Wet kinderopvang. De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit en de GGD doet de inspectie. De inspectierapporten die gemaakt zijn door de GGD kunt u inzien via hun website.

Lokaal aanbod peuteropvang

Je vindt de contactgegevens van de verschillende locaties voor peuteropvang in onze Sociale Kaart.


Terug
naar boven