Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Kinderdagverblijf

Eten geven op schoot

Kinderen van 6 weken tot 4 jaar kunnen naar een kinderdagverblijf, ook wel kindercentrum of crèche geheten. U kunt kiezen uit hele dagopvang (minimaal 5 uur) of halve dagopvang (maximaal 5 uur). Bij de meeste kinderdagverblijven moet u ook vaste dagen in de week kiezen.

In een groep zitten 8 tot 14 kinderen. Er zijn minimaal 2 leidsters per groep. Sommige kinderdagverblijven werken met horizontale groepen: een babygroep en een peutergroep. Andere kinderdagverblijven werken met verticale groepen: baby’s en peuters door elkaar.

Openingstijden

Kinderdagverblijven zijn op werkdagen meestal geopend tussen 7.30 en 18.00 uur. Sommige zijn langer open.

Stimuleren van de ontwikkeling

Er is extra aandacht voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal en rekenen voor kinderen die dat nodig hebben (VVE ). Dat is belangrijk voor als de kinderen straks naar school gaan.

Als uw kind ziek is

Als uw kind ziek is, kan het niet naar het kinderdagverblijf. In het boekje dat u krijgt van het kinderdagverblijf staat precies aan welke regels u zich moet houden.

Kinderopvangtoeslag

U kunt voor het kinderdagverblijf kinderopvangtoeslag krijgen, als u aan de voorwaarden voldoet. Het kinderdagverblijf moet in het Landelijk Register Kinderopvang zijn ingeschreven.


Terug
naar boven