Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Eisen kinderopvang

spelende kinderen met vrouw

U wilt uw kind natuurlijk alleen brengen naar een kinderopvanginstelling die veilig is en prettig is voor uw kind. En waar het heerlijk kan spelen en waar de verzorging uitstekend is.

Eisen kinderopvang

Kinderopvang moet dus aan belangrijke eisen voldoen, zoals:

  • De kinderopvanginstelling moet schoon zijn.
  • Er moet genoeg ruimte zijn, zowel buiten als binnen.
  • Het moet er veilig zijn.
  • Er is een maximum aantal kinderen per leidster.
  • Ieder kind krijgt een mentor die de ontwikkeling stimuleert.
  • Iedereen die in de kinderopvang werkt moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.
  • Er is een maximale groepsgrootte.
  • De leidsters moeten invloed hebben op het beleid van de instelling.
  • De kinderopvanginstelling moet informatie geven aan ouders over het pedagogisch beleid, klachtenbehandeling, inspraak, communicatie en de oudercommissie.
  • Kinderopvangorganisaties moeten werken met een pedagogisch beleidsmedewerker die de leidsters coacht bij de dagelijkse werkzaamheden.

Landelijk register

Alleen instellingen die aan deze eisen voldoen kunnen zich registreren bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het register is openbaar. U kunt het bekijken op Landelijk Register Kinderopvang.
Als u kinderopvangtoeslag wilt krijgen, moet de opvang waar uw kind naartoe gaat in het register staan.

Controle

De gemeente zoekt uit of de kinderopvang aan deze eisen voldoet. In opdracht van de gemeente controleert de GGD de kinderopvanginstellingen en de gastouderbureaus.

HKZ-Certificaat

Voor kinderdagverblijven bestaat daarnaast een soort keurmerk, het HKZ-certificaat van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.


Terug
naar boven