Speciale scholen voor basisonderwijs (sbo-scholen)

Meisje met het Downsyndroom maakt samen met haar vader huiswerk

Speciale scholen voor basisonderwijs (sbo-scholen) horen bij het gewone (=reguliere) onderwijs. Ze zijn bedoeld voor kinderen die meer hulp nodig hebben dan de gewone basisschool kan geven.
De kinderen die klaar zijn met de sbo-school hebben in principe dezelfde mogelijkheden als de kinderen die van de reguliere basisschool komen.

Voor wie?

Naar een sbo-school gaan onder meer:

  • kinderen met een leerstoornis (leren lezen en rekenen is voor deze kinderen moeilijk);
  • kinderen met concentratieproblemen (deze kinderen kunnen hun aandacht er niet bij houden);
  • kinderen met geheugenstoornissen (deze kinderen vergeten meteen weer wat ze net hebben geleerd);
  • kinderen met een gedragsstoornis (dit zijn kinderen die bijvoorbeeld steeds opstaan van hun plaats, slecht luisteren, brutaal zijn of niet met andere kinderen overweg kunnen).

Wat leren ze?

Op de sbo-school krijgt het kind hetzelfde te leren als op de basisschool. Maar een kind krijgt hier veel meer begeleiding. Op de sbo-school helpen deskundigen uw kind, zoals een schoolpsycholoog en een maatschappelijk werkende. Uw kind krijgt intensieve begeleiding van een remedial teacher.

Hoelang?

Kinderen in de leeftijd van 4 tot maximaal 14 jaar kunnen naar de sbo-school. Soms gaat een kind tijdelijk naar een sbo-school. Na bijvoorbeeld een jaar kan het weer terug naar de gewone basisschool.


Terug
naar boven