Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Basisonderwijs

meisje onherkenbaar aan het tekenen

Het basisonderwijs is het onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Uw kind mag vanaf zijn 4e verjaardag naar de basisschool. Het hoeft nog niet: de leerplicht begint pas als uw kind 5 jaar is. De directeur van de school bepaalt op welke momenten nieuwe kinderen hun eerste schooldag hebben, maar kinderen mogen minstens één keer per maand starten. Op veel scholen mag het kind voor zijn 4e verjaardag al een paar dagen komen wennen.

Groepen

De basisschool heeft 8 groepen. Uw kind begint in groep 1 en eindigt in groep 8. Hoe de groepen zijn ingedeeld, bepaalt de school zelf. Op sommige scholen zitten kinderen uit verschillende groepen bij elkaar, andere scholen zetten kinderen met hetzelfde ontwikkelingsniveau in een groep.

Voorbereiding op vervolgonderwijs

De basisschool bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs (bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo). Het kind verlaat de basisschool als het klaar is voor het vervolgonderwijs. De directeur bepaalt dit in overleg met de ouders. Een kind mag blijven tot het eind van het schooljaar waarin het 14 jaar geworden is.

Schooljaar

Een schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.


Terug
naar boven