Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Elke werkdag van 9.00 – 12.30 uur

Op afspraak
Maandag t/m donderdag
9.00 – 17.00 uur

Vrijdag
9.00 – 16.00 uur

Vrije inloop
Gemeentehuis Lichtenvoorde
Donderdagmiddag 13.00 – 17.00 uur


sociaalteam@oostgelre.nl

Zorg- of omgangsregeling na een scheiding

speelgoed op grond

Na een scheiding gaan de kinderen meestal bij een van beide ouders wonen. Deze ouder neemt de dagelijkse verzorging op zich. De andere ouder heeft recht op een zorg- of omgangsregeling met het kind. Samen maakt u afspraken over wanneer en hoe vaak de kinderen bij u of de andere ouder zijn. De ouder die het kind dagelijks verzorgt, kan niet belangrijke beslissingen over het kind alleen nemen. U moet over belangrijke zaken in de opvoeding overleggen met de andere ouder.

Ouder zonder gezag

Heeft de andere ouder geen gezag over het kind, dan mag hij niet meebeslissen over de opvoeding van uw kind. Hij heeft wel recht op informatie over uw kind. Ook de ouder zonder gezag heeft recht op omgang met zijn kind.

Ouderschapsplan

Het is de bedoeling dat u als ouders samen de zorg- of omgangsregeling afspreekt. Deze afspraken neemt u op in het ouderschapsplan. Als u het niet met elkaar eens kunt worden, kan de rechter een regeling vaststellen. De rechter zal u beiden en uw kinderen vanaf 12 jaar vragen stellen over de regeling. Bij problemen kan een deskundige voor u bemiddelen. Ook kunnen ouders die er samen niet uitkomen de begeleiding en het advies van omgangshuizen inroepen.

Raad voor de Kinderbescherming

In heel moeilijke situaties kan de rechter advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.


Terug
naar boven