Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Elke werkdag van 9.00 – 12.30 uur

Op afspraak
Maandag t/m donderdag
9.00 – 17.00 uur

Vrijdag
9.00 – 16.00 uur

Vrije inloop
Gemeentehuis Lichtenvoorde
Donderdagmiddag 13.00 – 17.00 uur


sociaalteam@oostgelre.nl

Hulpverlening bij kindermishandeling

hand in hand

Kinderen die thuis worden mishandeld hebben dringend hulp nodig. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zorgt ervoor dat kind en ouders die hulp krijgen. Bijvoorbeeld:

  • opvoedingsondersteuning;
  • psychische hulpverlening;
  • relatietherapie;
  • verslavingszorg;
  • ondersteuning door het maatschappelijk werk.

Veilige plek

Alleen als de situatie thuis heel bedreigend is, zorgt Veilig Thuis Noord Oost Gelderland ervoor dat een kind op een veilige plek kan wonen. Dat kan tijdelijk zijn maar ook voor altijd. Een veilige plek is bijvoorbeeld:

  • wonen bij opa en oma, een tante of de ouders van een vriendje of vriendinnetje. Dit heet netwerkpleegzorg;
  • wonen in een pleeggezin (de hele week of alleen in het weekend);
  • crisisopvang in een instelling of in een pleeggezin (dit is altijd tijdelijk);
  • wonen in een instelling.

Ondertoezichtstelling (OTS)

Soms willen de ouders niet meewerken aan de hulpverlening. Veilig Thuis gaat dan naar de kinderrechter. Deze legt de ouders een ondertoezichtstelling (OTS) op: de kinderrechter wijst een gezinsvoogd aan. De gezinsvoogd ondersteunt de ouders bij de opvoeding. De ouders zijn verplicht zijn aanwijzingen over de opvoeding op te volgen.

Meer informatie

Meer informatie over kindermishandeling vindt u op:


Terug
naar boven