Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Uithuisplaatsing

sleutelbos

Wanneer een gezinssituatie door problemen onhoudbaar is geworden en het welzijn van de jeugdige daardoor in gevaar komt, wordt vaak een ander (tijdelijk) woonadres gezocht voor het kind.

Uithuisplaatsing

Dit kan een instelling voor jeugdhulp zijn, een project voor begeleid wonen of een pleeggezin. De jeugdige wordt dus uit huis geplaatst.

Uithuisplaatsing gebeurt vaak met instemming van de ouders.

Gedwongen uithuisplaatsing

Zijn de ouders het echter niet eens met deze beslissing, dan kan de jeugdige ook gedwongen uit huis geplaatst worden.

Kinderrechter

Aan een gedwongen uithuisplaatsing is meestal al een andere maatregel van de kinderrechter vooraf gegaan. Een ondertoezichtstelling bijvoorbeeld. Ook komt het voor dat de jeugdige gedwongen uit huis wordt geplaatst omdat hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd.
Bij een gedwongen uithuisplaatsing wordt wel overlegd met de ouders, maar zij kunnen de plaatsing niet tegenhouden.


Terug
naar boven