Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Jeugdhulp en 18 worden

gezicht van een meisje

Krijg je jeugdhulp en word je bijna 18? Of ben je benieuwd wat er dan verandert? Vanaf je 18e verandert er veel. Je bent dan voor de wet ‘volwassen’. Je zet misschien verdere stappen naar een meer zelfstandig leven. Daar komt een hoop bij kijken. Hier lees je meer over de jeugdhulp die door de gemeente wordt betaald. Wat is het verschil tussen hulp tot je 18e en vanaf je 18e?

De Jeugdwet

De jeugdhulp die je via de gemeente krijgt, valt onder de Jeugdwet. Deze zorg stopt bijna altijd als je 18 jaar wordt. Alleen in enkele gevallen kun je tot je 23e gebruik maken van zorg vanuit de Jeugdwet.

Het kan zo zijn dat je na je 18e nog wel zorg en/of ondersteuning nodig hebt. De kosten van deze zorg wordt dan vanuit een andere wet geregeld. Bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat moet je doen?

Ga samen met je ouders/verzorgers op tijd in gesprek met je begeleider of zorgverlener. Wat heb je nodig als je 18 jaar bent? Samen kunnen jullie een plan opstellen zodat je weet waar je aan toe bent.

Het kan zijn dat je samen met de Jeugd- en/of Wmo-consulent, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor nieuwe afspraken maakt. Dit hangt af van het soort zorg dat je nodig hebt.

Waar kan ik heen voor ondersteuning vanuit de gemeente?

Neem contact op met het Sociaal Team van de gemeente Oost Gelre.


Terug
naar boven