Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Zorg in natura

hand met injectie

Zorg in natura is zorg van een zorgaanbieder. Om deze zorg te krijgen hebt u een indicatie nodig. Bijvoorbeeld van het CIZ, de gemeente of de wijkverpleging.

Voorbeelden van zorg in natura

Waar kunt u aan denken bij zorg in natura?

 • een wijkverpleegkundige die u een tromboseprik komt geven;
 • een wijkverpleegkundige die uw partner komt helpen bij het douchen en aankleden;
 • een huishoudelijke hulp die bij uw zieke moeder komt schoonmaken;
 • een logeerhuis waar uw kind met een verstandelijke beperking af en toe logeert.

Wat zijn zorgaanbieders?

Voorbeelden van zorgaanbieders zijn:

 • de wijkverpleging;
 • de thuiszorg;
 • een instelling voor verpleegzorg;
 • een centrum voor dagopvang;
 • een logeerhuis;
 • een zorgboerderij;
 • een beschermende woonvorm;
 • een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.

U hoeft voor zorg in natura niets te regelen

U hoeft voor deze zorg niets te regelen. De zorgaanbieder bepaalt wat aan zorg nodig is en komt deze zorg leveren. U hoeft de zorg ook niet zelf te betalen. Dat gebeurt automatisch, zonder dat u er iets van merkt. De zorgaanbieder heeft een contract met de gemeente of het zorgkantoor. Zij regelen de financiën.

Meer informatie?

Meer informatie over zorg in natura vindt u op:

Lokale informatie

Op onze Sociale Kaart kunt u zien met welke zorgorganisaties de gemeente Oost Gelre een contract heeft voor zorg in natura. U kunt in het zoekblok aangeven bij ‘Gecontracteerde zorgaanbieders tonen’ of u zorgaanbieders met een contact voor Wmo, Jeugd of allebei wilt zien.
Let op: U mag pas zorg afnemen van deze organisaties als u een indicatie heeft gekregen. Regel dit dus vóór u contact opneemt met deze organisaties.


Terug
naar boven