Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Persoonsgebonden budget

twee mensen aan tafel met arts

Een persoonsgebonden budget (pgb) is geld waarmee u zelf zorg en hulpmiddelen kunt inkopen. Om een pgb te krijgen is altijd een indicatie nodig: een onderzoek om te kijken of u in aanmerking komt voor het pgb.

Verschillende pgb’s

Er bestaan verschillende pgb’s.

Pgb Zvw

Het pgb voor verpleging en verzorging of kindzorg uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) gebruikt u om verpleging en persoonlijke verzorging voor uzelf, uw partner of uw kind te regelen. Een indicatie van de wijkverpleging is nodig.

Pgb Wlz

Het pgb uit de Wet Langdurige zorg (pgb Wlz) gebruikt u om langdurige 24-uurs zorg thuis te regelen, voor uzelf, uw partner of uw kind vanaf 5 jaar. Een indicatie van het CIZ is nodig.

Pgb Wmo

Met een pgb Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u voor uzelf of uw partner bijvoorbeeld een rolstoel, begeleiding, dagbesteding, kortdurende opvang, woningaanpassingen en vervoer regelen. Een indicatie van de gemeente is nodig.

Pgb Jeugdhulp

Met het pgb Jeugdhulp kunt u voor uw kind bijvoorbeeld begeleiding, dagbesteding en kortdurende opvang inkopen. Een indicatie van de gemeente is nodig.

Aanvragen

Hebt u de indicatie? Dan kunt u het pgb gaan aanvragen. Het pgb-Wmo en -Jeugdhulp vraagt u aan bij de gemeente. Het pgb-Zvw vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Het pgb-Wlz vraagt u aan bij het zorgkantoor.

Voorwaarden

De instantie bij wie u het pgb aanvraagt, beslist of u een pgb krijgt. Ze kijken of een pgb bij u past. Een belangrijke voorwaarde is dat u het pgb kunt beheren:

  • U kunt een budgetplan maken.
  • U kunt zelf contracten afsluiten met zorgverleners.
  • U kunt zelf de zorg inplannen.
  • U kunt zelf de zorgverleners aansturen.
  • U kunt zelf de administratie bijhouden.

Op de website pgb-test.nl staat een test die u kunt doen om te kijken of een pgb iets voor u is.

SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat namens u de zorgverleners uitbetalen met wie u een contract hebt afgesloten. Uitzondering is het pgb-Zvw. Dit budget krijgt u op eigen rekening.

Schulden

Hebt u schulden? Vraag dan geen pgb aan. Uw schuldeisers mogen namelijk beslag leggen op uw pgb. Dan komt u zonder zorg te zitten. Maar u kunt nog wel Zorg in natura krijgen. Zo krijgt u toch de zorg die u nodig hebt.

Meer informatie

Op deze websites staat meer informatie over het pgb:


Terug
naar boven