Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Klachten en bezwaar en beroep bij het pgb

Twee mannen tegenover elkaar

Waar u moet zijn als u het niet eens bent met een beslissing over het persoonsgebonden budget (pgb) hangt af van het soort pgb dat u hebt.

Pgb Wet langdurige zorg (Wlz)

Vraagt u een pgb-Wlz aan dan beslist het Centrum indicatiestelling zorg of u in aanmerking komt voor de Wlz en hoeveel zorg nodig is. Dit wordt het indicatiebesluit genoemd. U krijgt een officiële brief over deze beslissing: een beschikking. Vindt u dat het CIZ u bijvoorbeeld te weinig uren zorg heeft gegeven? Of heeft het CIZ u ten onrechte geen indicatie gegeven voor de Wlz? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken in een brief. Per Saldo kan u helpen bij het maken van de brief (niet gratis).

Hoe gaat het verder?

Het CIZ reageert met een nieuwe brief. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechter. In de brief van het CIZ staat hoe u dat kunt aanpakken.

Pgb Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), pgb voor jeugdhulp

De gemeente beslist over het pgb-Wmo en het pgb-jeugdhulp. U krijgt een officiële brief over deze beslissing: een beschikking. Vindt u het pgb bijvoorbeeld te laag? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken in een brief. Per Saldo kan u helpen bij het maken van de brief (niet gratis).

Hoe gaat het verder met het pgb-Wmo en het pgb-Jeugdhulp?

De gemeente reageert met een brief. Bent u het niet eens met dit besluit? In de brief van de gemeente staat hoe u in beroep kunt gaan bij de rechter als u het niet eens bent met de reactie van de gemeente.

Pgb Zorgverzekeringswet (Zvw)

Bent u het niet eens met de beslissing die genomen is over het pgb-Zvw? Richt u zich dan tot de zorgverzekeraar. Op de website van uw zorgverzekeraar staat precies wat u moet doen.

Hoe gaat het verder met het pgb-Zvw

Komt u er met de zorgverzekeraar niet uit dan kunt u naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Op de website leest u hoe dat gaat.


Terug
naar boven