Ik heb een vraag (SDOA)

Neem contact op met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voor vragen over werk en inkomen.

(0544) 47 42 00

Werkdagen van 8.30 – 16.00 uur


info@socialedienstoostachterhoek.nl

Nederlander worden

Molen met Nederlandse vlag

U kunt Nederlander worden door geboorte of erkenning, door optie en door naturalisatie. U moet afstand doen van andere nationaliteit(en) als u Nederlander wilt worden. Maar dat hoeft niet altijd. U vindt meer informatie over afstand doen van uw nationaliteit op IND.nl.

Optie

Als u in het Koninkrijk der Nederlanden geboren bent of hier sinds uw 4e verjaardag woont, kunt u zodra u meerderjarig bent opteren voor het Nederlanderschap. Dat kan ook als u 65 jaar of ouder bent en hier al lang woont. Of als u in het verleden Nederlander bent geweest en hier al een jaar woont met een geldige verblijfsvergunning. U moet ook aan andere voorwaarden voldoen. Optie is een snelle en eenvoudige procedure om Nederlander te worden. Meer informatie over de optieprocedure en de voorwaarden krijgt u bij de gemeente en via IND.nl.

Naturalisatie

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure, dan kunt u een verzoek om naturalisatie bij de gemeente doen. Deze procedure duurt maximaal 1 jaar. U kunt om naturalisatie verzoeken als u aan alle voorwaarden voldoet. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U hebt het inburgeringsexamen gehaald en u hebt een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, en
  • U woont minimaal 5 jaar in Nederland (of u bent hier minimaal 3 jaar met een Nederlander gehuwd of samenwonend).

De medewerker van de gemeente bekijkt samen met u of u inderdaad aan de voorwaarden voldoet en helpt u bij het indienen van het verzoek. U moet officiële documenten laten zien, zoals

  • uw paspoort,
  • uw verblijfsvergunning,
  • de geboorteakte van uw kind,
  • uw huwelijksakte, en
  • uw inburgeringsdiploma.

De gemeente stuurt uw verzoek met een advies van de burgemeester naar de IND. De IND onderzoekt of u Nederlander kunt worden. De gemeente heeft hier dus geen enkele invloed op.
U vindt meer informatie over de naturalisatieprocedure en de voorwaarden op IND.nl.

Naturalisatieceremonie

De naturalisatieceremonie is een feestelijke bijeenkomst die gaat over de betekenis van de Nederlandse nationaliteit. Het is het laatste onderdeel van de naturalisatie- en optieprocedure.
Bent u 16 jaar of ouder, dan bent u verplicht aan deze ceremonie deel te nemen. Daar legt u de verklaring van verbondenheid af en krijgt u het besluit van verlening van Nederlanderschap. Meer informatie is te vinden op rijksoverheid.nl.

Kinderen naturaliseren

Woont u in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten, dan kunt u tegelijk met uw aanvraag voor naturalisatie ook een aanvraag voor mede-naturalisatie van uw kinderen doen. Dat is goedkoper dan apart.

Kosten optie en naturalisatie

Bij het indienen van het naturalisatieverzoek bij de gemeente moet u meteen de kosten betalen. U moet deze kosten zelf betalen, u krijgt ze niet vergoed. En u krijgt het geld niet terug als de IND het verzoek afwijst of als u later uw verzoek intrekt. De kosten voor naturalisatie vindt u op IND.nl. De IND past de kosten jaarlijks aan.

Lokale informatie

Heb je hier hulp bij nodig? Neem dan contact op met:


Terug
naar boven