Ik heb een vraag (SDOA)

Neem contact op met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voor vragen over werk en inkomen.

(0544) 47 42 00

Werkdagen van 8.30 – 16.00 uur


info@socialedienstoostachterhoek.nl

Moet u inburgeren?

Mensen krijgen les

Inburgeren is wettelijk verplicht. En meedoen in Nederland is gemakkelijker als u ingeburgerd bent. U weet dan wat de Nederlandse gewoontes zijn. U kunt praten met de mensen in uw buurt. U kunt werk zoeken of een beter betaalde baan zoeken.

Brief van DUO of van de gemeente

Hebt u een brief van DUO of van de gemeente dat u inburgeringsplichtig bent? Dan moet u het inburgeringsexamen behaald hebben binnen de termijn die in de brief genoemd wordt. Er is soms verlenging mogelijk, zie Inburgeringsexamen niet halen . De gewone voorbereidingstijd op het inburgeringsexamen is geschat op ongeveer 600 uur.

Geen inburgeringsplicht?

Ook al hoeft u niet in te burgeren, het is vaak wel verstandig om een inburgeringscursus te volgen. U moet ingeburgerd zijn voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en als u Nederlander wilt worden.

Aantoonbaar voldoende ingeburgerd

Misschien bent u al goed ingeburgerd. Woont u al 10 jaar onafgebroken in Nederland? En hebt u hier meer dan 5 jaar (vrijwilligers)werk gehad? En bent u goed in Nederlands? Dan hoeft u misschien helemaal geen inburgeringsexamen te doen. U kunt dan een ontheffing vragen aan DUO. U vindt het formulier voor de ontheffingsaanvraag op inburgeren.nl. U hebt ook een werkgeversverklaring nodig. Voordat u een ontheffing krijgt, moet u eerst een gesprek hebben met DUO. Dit gesprek kost €90. Na het gesprek beslist DUO of u een ontheffing krijgt.

Vrijstelling

Hebt u al een Nederlands diploma? Of doet u een opleiding in het Nederlands? Dan hoeft u misschien 1 of meer examens niet te doen. U krijgt dan vrijstelling. Dit geldt ook voor scholieren. U vindt het formulier voor vrijstelling op inburgeren.nl. DUO beslist of u een vrijstelling krijgt.

Verandering per 1 januari 2022

Gaat uw inburgeringsplicht in na 1 januari 2022, dan valt u onder het nieuwe inburgeringsstelsel.  Dan gaan er taken van DUO over naar de gemeente. U vindt hierover meer informatie op rijksoverheid.nl.


Terug
naar boven