Ik heb een vraag (SDOA)

Neem contact op met de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) voor vragen over werk en inkomen.

(0544) 47 42 00

Werkdagen van 8.30 – 16.00 uur


info@socialedienstoostachterhoek.nl

Inburgeringsexamen en participatieverklaring

Vrouw achter de computer

De vragen van de inburgeringsexamens gaan over Nederlandse regels en gewoontes. U moet tijdens de examens ook laten zien dat u de Nederlandse taal goed genoeg kunt begrijpen, spreken en lezen en schrijven.

Examenonderdelen

Er zijn 6 examenonderdelen: Spreken, Luisteren, Lezen, Schrijven, Kennis van de Nederlandse maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA). U hoeft het ONA examen niet te doen als uw verblijfsvergunning is ingegaan voor 1 januari 2015. U doet de inburgeringsexamens bij DUO. U kunt u op 3 manieren aanmelden: via Mijn Inburgering, via de school, of via een formulier dat u kunt downloaden. U vindt Mijn Inburgering en de formulieren op inburgeren.nl.

Participatieverklaring

Werd u na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig, dan hoort bij het inburgeringsexamen een 7e onderdeel. Dat is een traject participatieverklaring. De participatieverklaring haalt u bij de gemeente. U leert wat in Nederland belangrijk is: vrijheid, gelijk zijn aan andere mensen, elkaar helpen en de democratie. U hoort van de gemeente wat u moet doen. U hoeft voor de participatieverklaring geen examen bij DUO te doen. De participatieverklaring kost € 150. U betaalt aan de gemeente.

Kosten inburgeringsexamen

Examen doen bij DUO kost € 290 in totaal. U betaalt per onderdeel.
Het onderdeel Schrijven kost € 50.
Het onderdeel Spreken kost € 60.
Het onderdeel Luisteren kost € 50.
Het onderdeel Lezen kost € 50.
Het onderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij kost € 40.
Het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt kost € 40.

Lening van DUO

U kunt er voor kiezen het examen zelf te betalen. Als u zelf betaalt, hoeft u geen geld te lenen. U kunt er ook voor kiezen om geld te lenen van DUO. Bijna iedere inburgeraar mag lenen. Ook inburgeraars uit een EU/EER-land, Turkije of Zwitserland, die niet verplicht hoeven in te burgeren mogen lenen. Als het inkomen niet te hoog is.
U betaalt de lening in maximaal 10 jaar terug met maandelijkse termijnen. Hebt u een asielvergunning, dan hoeft u de lening niet terug te betalen als u op tijd uw diploma, een ontheffing of een algehele vrijstelling krijgt.

Meer informatie

Meer informatie over het inburgeringsexamen en de participatieverklaring vindt u op op inburgeren.nl. U kunt ook bellen naar DUO Servicecentrum Inburgering: 050-5999600.


Terug
naar boven