Nieuwe Nederlanders

De gemeente huisvest al jaren nieuwkomers in de gemeente. Dit zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen. Zij hebben een verblijfsvergunning gekregen voor minimaal 5 jaar en mogen hier wonen, werken en naar school. Zij hebben dus een verblijfsstatus. Op deze pagina staat meer informatie over ondersteuning van nieuwe Nederlanders.


Terug
naar boven