Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Tijdelijk de zorg uit handen geven (respijtzorg)

Vrouw ondersteunt man bij het lopen

Als de zorg te zwaar voor u wordt dan kunt u deze zorg tijdelijk uit handen geven. Om bijvoorbeeld af en toe iets voor uzelf te doen. U kunt de zorg dan even aan een ander overlaten. Dit heet ‘vervangende zorg’ of ‘respijtzorg’.

Verschillende mogelijkheden om de zorg uit handen te geven

  • U krijgt thuis hulp door vrijwilligers. Vrijwilligers vindt u via NL voor elkaar en via Het Oranjefonds. U kunt ook bij het Sociaal Team van de gemeente vragen of ze u kunnen helpen een vrijwilliger te vinden.
  • U krijgt thuis hulp door een mantelzorgvervanger. Die vindt u via MantelzorgNL en Handen in huis.
  • De persoon die door u verzorgd wordt gaat tijdelijk logeren in een logeerhuis of een huis voor kortdurend verblijf. Meer informatie krijgt u bij het Sociaal Team van de gemeente.

Vergoeding kosten professionele vervangers

Neemt een beroepskracht uw taken tijdelijk over dan zijn daar natuurlijk kosten aan verbonden. Die kunt u misschien vergoed krijgen via:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Jeugdwet als degene die door u verzorgd wordt al ondersteuning krijgt van de gemeente op basis van deze wetten;
  • de Wet op de langdurige zorg als degene die door u verzorgd wordt een Wlz-indicatie heeft;
  • de aanvullende verzekering. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden respijtzorg. Kijk in de polisvoorwaarden.

Lokale informatie

Voor ondersteuning bij mantelzorg kunt u in onze gemeente terecht bij Vit-hulp bij Mantelzorg. U kunt gratis terecht tijdens het inloopspreekuur van de mantelzorgconsulent.


Terug
naar boven