Stel je vraag aan het Sociaal Team

Heb je een vraag? Bel of mail ons! We helpen je graag.

(0544) 39 36 16

Het Sociaal Team is vanwege het coronavirus alleen bereikbaar via telefoon en e-mail. Dus geen afspraken op het gemeentehuis of huisbezoeken.

Elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9.00 – 12.30 uur.

Een e-mail sturen kan altijd. Het Sociaal Team neemt zo snel mogelijk contact met je op.


sociaalteam@oostgelre.nl

Vrijwillige ouderenadviseurs

De ouderenadviseurs van de gemeente Oost Gelre

Wanneer u behoefte heeft aan informatie, advies en ondersteuning over wonen, zorg, financiën en andere (welzijns)diensten kunt u terecht bij een vrijwillige ouderenadviseur. De ouderenadviseur bekijkt samen met u welke diensten nodig of wenselijk zijn om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Daarbij kan de ouderenadviseur ook hulp inschakelen van vrijwillige belastingadviseurs en woonconsulenten. Het advies van een van deze adviseurs kost u niets. De vrijwilligers zijn getraind en vormen een goede verbinding tussen u en de gemeente. Ze zijn neutrale vertrouwenspersonen.

Cliëntondersteuning vrijwillige ouderenadviseurs

Heeft u vragen over zorg of ondersteuning? Heeft u niemand in uw omgeving die u kan bijstaan in het gesprek met het Sociaal Team? Dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning. Een aantal vrijwillige ouderenadviseurs zijn hiervoor opgeleid en kunnen u daarbij helpen. Wilt u gebruik maken van cliëntondersteuning door een vrijwillige ouderenadviseur? Dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur van de gemeente.

Vrijwillige woonconsulenten

De speciaal opgeleide vrijwillige woonconsulenten kunnen u advies geven over woningaanpassingen, zodat u uiteindelijk langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. U bent nergens toe verplicht en aan het advies van de vrijwillige woonconsulent zijn géén kosten verbonden. Sinds 1 oktober 2015 is er subsidie beschikbaar voor het opplussen van uw woning. De subsidie bedraagt 1/3 van de kosten met een maximum van € 750,-. U kunt contact opnemen met de ouderenadviseur van de gemeente voor een afspraak met een woonconsulent.

Vrijwillige belastingadviseurs

Heeft u zorgen om uw financiën? Of heeft u niemand die u kan helpen met het invullen van de belastingpapieren, en ook niet de financiële middelen om iemand in te huren? Dan kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur van de gemeente voor een afspraak met een vrijwillige belastingadviseur. Zij helpen u graag bij uw financiële vragen.


Terug
naar boven