Terug naar de vorige pagina

23 december 2021

Collectieve zorgverzekering alleen voor inwoners met een minimuminkomen

Blokjes met zorgicoontjes

Inwoners met een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau komen in aanmerking voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente. Dit is de zorgverzekering GarantVerzorgd van Menzis. Voor meer informatie kunt u terecht op gezondverzekerd.nl.

Bent u cliënt bij SDOA?

Neem dan voor meer informatie contact op met (uw klantmanager bij) de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek). Dat kan via telefoonnummer (0544) 47 42 00 of e-mail: info@socialedienstoostachterhoek.nl.

Bent u geen cliënt bij SDOA maar heeft u wel een laag inkomen?

Neem dan contact op met het Sociaal Team, via (0544) 39 36 16 of sociaalteam@oostgelre.nl.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op gezondverzekerd.nl. Hier kunt u de verzekering ook aanvragen.


Terug
naar boven