Terug naar de vorige pagina

24 november 2021

Meld vermoedens van zorgfraude

Als gemeente Oost Gelre geven we jaarlijks veel geld uit aan onze inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Dat doen we vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Soms komt dit geld niet op de juiste plek terecht. Iemand krijgt bijvoorbeeld niet de zorg waarvoor betaald wordt. Of de kwaliteit van de hulp is onvoldoende. Denk aan een zorgverlener die minder vaak komt dan is afgesproken.

Zorg in natura of pgb

Het kan gaan om zorg of hulp die de gemeente direct voor u regelt. We noemen dat zorg in natura. Maar het kan ook gaan om zorg of hulp via een persoonsgebonden budget (pgb). Bij het pgb krijgt u geld van de gemeente om zelf zorg of hulp in te kopen. Voor uzelf of bijvoorbeeld voor uw kind. Wilt u meer weten over het pgb? Kijk dan op pgb.nl voor informatie.

Meld uw vermoedens bij het Sociaal Team

Klopt er iets niet of vermoedt u dat er iets niet klopt? Bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Geef dit dan door aan het Sociaal Team. Dat kan via e-mail: sociaalteam@oostgelre.nl of telefonisch via (0544) 39 36 16. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u aan ons geeft. Als u een melding doet heeft dit geen invloed op uw indicatie. Wilt u liever anoniem blijven? Dan kunt u ook een melding doorgeven aan Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000 of meldmisdaadanoniem.nl.


Terug
naar boven