Terug naar de vorige pagina

18 oktober 2021

De sport- en cultuurcoaches op avontuur – deel 8

Michiel Krabbenborg

‘We zoeken samen naar oplossingen’

door Rabarbara

Als mijn opdrachtgever en coördinator van de sport- en cultuurcoaches mag Michiel Krabbenborg natuurlijk niet ontbreken in de lijst van geïnterviewden. Hij is beleidsmedewerker sport bij de gemeente Oost Gelre en geeft met open vizier leiding aan de groep enthousiaste coaches die hij graag als  kennismakelaar ziet. Helaas ontmoet ik hem niet in levende lijve, want dan had hij mij een flitsende PowerPoint gegeven en laten zien wat voor soort vragen er binnenkomen van organisaties en inwoners en hoe hij die doorsluist naar de coaches. Nu videobellen we.

Energie

“Het is belangrijk dat iedereen weet wie de sport- en cultuurcoaches zijn en wat ze doen,” vindt Michiel, “Ze hebben een makelaarsrol en brengen het vraag en aanbod dat leeft bij de inwoners en organisaties op het gebied van sport en cultuur bij elkaar. Om dat makkelijker te maken, werken we nu hard aan een online platform. Daar krijgen de sport- en cultuurcoaches een digitale plek, zodat iedereen ze kan vinden en rechtstreeks kan benaderen. In mijn begeleidende rol maak ik een vertaalslag van de vraagstukken van inwoners. Wat is het beleid van de gemeente en wat kunnen de sport- en  cultuurcoaches hierin betekenen? De coaches krijgen elk jaar een concrete opdracht waarvan ik

de voortgang bewaak. Het is van belang dat de opdracht aansluit bij de vragen van onze inwoners en passend is bij het werkveld van de coaches. Op die manier hebben ze affiniteit met het vraagstuk en vinden ze hun werk erg leuk. Dat blijkt ook wel uit de stukjes in deze krant. Daar krijg ik energie van. We zoeken samen naar oplossingen.”

Geheim

“Ik kijk door mijn gesprekken met de coaches bij veel organisaties in de keuken. We hebben elkaar nodig om goed beleid te maken en hier concreet uitvoering aan te geven. Soms moet je daarbij kritisch zijn. Past iets nog wel binnen de opdracht? Ik ben eind 2018 in deze functie gestapt en heb geprobeerd de opdrachten aan te scherpen. Hier hebben we de afgelopen jaren mooie stappen in gezet. Hoe het in de toekomst gaat, weet ik niet. Dit alles bespreek ik open met iedereen en is dus absoluut geen geheim.  Wat wel een geheim is dat ik in mijn rol als voorzitter ook de notulen maak. Bij de volgende vergadering ga ik een notulist aanwijzen, maar dat weet niemand nog. Dusseh…mondje dicht!”, lacht Michiel.

Doelen

“In de ontwikkeling met de coaches staan vijf doelen centraal: 1) Inwoners weten wat er te doen is op het gebied van sport, bewegen en cultuur. 2) Inwoners kennen de coaches. 3) De coaches vervullen de makelaarsrol met trots. 4) De coaches werken samen en weten elkaars kwaliteiten. 5) De coaches doen aan deskundigheidsbevordering, bijvoorbeeld op armoedebeleid“, legt Michiel uit, “Dit zijn mooie stappen om met elkaar te nemen. We vergaderen vier keer per jaar en doen dat ook weleens in een andere setting en omgeving om de gesprekken te prikkelen. Zo hebben we een keer staand vergaderd in het kader van vitaliteit, iets wat de ouderen minder goed volhielden.”

Positieve vibe

Ik druk op het knopje met de rode telefoon en daarmee verdwijnt Michiel van het beeldscherm op mijn mobiel. Enthousiast denk ik na over de sport- en cultuurcoaches die ik al heb gesproken heb en die ik nog ga spreken. Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren aan hun bekendheid en hoop dat de positieve vibe die van deze groep mensen uit gaat, zich als een virus verspreid over heel Oost Gelre. Samen maken we er wat moois van!

De afgelopen 10 maanden heeft u via de gemeentepagina’s in de Elna en Groenlose Gids kennis kunnen maken met onze sport- en cultuurcoaches. De komende tijd plaatsen wij iedere week een van de interviews op Samen in Oost Gelre. Wilt u contact met een van de coaches? Kijk dan op de contactpagina.

Bekijk het originele artikel in de Elna.


Terug
naar boven