Terug naar de vorige pagina

26 mei 2021

Een pleegkind: het kostbaarste bezit van een ander

kind met hart

Soms kan een kind vanwege problemen (tijdelijk) even niet thuis wonen. Dan wordt gezocht naar een plek waar een kind in een gewone gezinssituatie terecht kan. Een plek waar een kind zich thuis voelt, waar het mag zijn en kan opgroeien. Het liefst in de eigen buurt, dorp of stad, zodat ze hun eigen school kunnen blijven bezoeken en hun eigen vriendjes kunnen blijven zien. Een fijne leefomgeving, waar ze mogen zijn, tot hij of zij weer terug gaat naar huis, of zelfstandig gaat wonen.

Wat is pleegzorg?

In een pleeggezin woont een pleegkind gewoon thuis, met pleegouders en eventuele andere (pleeg)kinderen. Het kind draait mee in het dagelijkse gezinsleven. Het pleeggezin vangt het kind op en verzorgt het zoals dat in een gezin gebruikelijk is.

Verschillende soorten pleegzorg

Soms is pleegzorg voor heel korte tijd nodig en soms alleen voor de weekenden of een paar keer per week na school. Maar soms ook kan een kind heel lang niet meer thuis wonen. In alle gevallen willen we dat kinderen, indien mogelijk, thuis blijven wonen. En dat pleegouders de opvoedtaak die ze met pleegzorg op zich nemen, delen met de ouders.

Dichtbij de eigen omgeving

Ook willen we graag dat een kind dichtbij of in de eigen omgeving kan blijven wonen. Dus als een kind uit huis gaat, kijken we altijd eerst binnen het netwerk van het eigen gezin of opvang mogelijk is. Bijvoorbeeld bij familie of bij mensen via de school. Zo zorgen we ervoor dat de wereld waarin het kind woont, speelt, leeft en opgroeit niet een ‘gedeelde’ wereld wordt.

Pleegouders zijn nodig! Iets voor jou?

Pleegouders zijn hard nodig. Ook in de Achterhoek. Voor kinderen van verschillende leeftijden en in verschillende vormen van pleegzorg. Wil je er meer over weten? Kijk dan voor meer informatie op www.ikwilpleegouderworden.nl of neem contact op met Entrea Lindenhout, tel. (088) 356 20 00 of pleegzorg@entrealindenhout.nl.


Terug
naar boven