Terug naar de vorige pagina

29 april 2021

Even voorstellen: Maria Huibers, nieuw lid Wmo-raad Oost Gelre

Marian Huibers

Ik las de oproep voor een Wmo-raadslid in de Groenlose Gids, waarbij specifiek werd gevraagd naar ervaring op het gebied van inburgering en participatie. Daar heb ik op gereageerd, met als gevolg dat ik nu lid ben van de Wmo-raad Oost Gelre. Ik stel me graag even van aan u voor. Mijn naam is Maria Huibers. Sinds kort ben ik in Groenlo komen wonen. Terug naar waar ik eigenlijk vandaan kom.

Burgerraadslid / lid Wmo-adviesraad met pakket welzijn / sociaal domein

De laatste 16 jaar woonde ik in Hillegom, alwaar ik ook afscheid heb genomen als burgerraadslid van die gemeente, met vooral het totale sociaal domein in mijn portefeuille. Voor Hillegom was ik ook 6 jaar lid van de Wmo-adviesraad. Aanvankelijk een adviesraad speciaal voor alleen Wmo-taken, later uitgebreid naar een algemene adviesraad voor het totale sociaal domein (ouderenzorg, jeugdzorg, bijstand, participatie, inburgeren, armoedebestrijding, e.d.), in feite het totale pakket welzijn.

Inburgering

Wat betreft inburgering heb ik veel gezien gedurende de taallessen die ik aan anderstaligen heb gegeven. Ik heb een paar jaar gewerkt als coördinator bij het Lokale Loket van de gemeente. Daar heb ik mensen met velerlei problematieken de weg kunnen wijzen in een vaak ingewikkeld zorglandschap met allerlei regels en beperkingen, maar ook met mogelijkheden. Als lid ook van een bewonerscommissie kende ik bijvoorbeeld de problematiek van huisvesting, schuldenproblematiek, inburgeringscursussen, contacten met Vluchtelingenwerk, de bibliotheek, de voedselbank, e.d. Ik ben met mensen naar rechtszaken geweest, onderhield met hen contacten met o.a. politie en huurcommissie, heb geholpen met schrijven van brieven en bezwaren, gaf naailessen.

Onderwijs en jeugdzorg

Oorspronkelijk kom ik uit het basis- en speciaal basisonderwijs. Gedurende vele jaren vingen wij pleegkinderen op, vooral vanuit crisissituaties. De laatste jaren hadden wij een gezinshuis. Onderwijs en Jeugdzorg hebben dus zeker ook mijn belangstelling.

Participatie

Wat betreft participatie ben ik zelf ook ervaringsdeskundige, door een aantal jaren een bijstandsuitkering te hebben gehad, met alle daarbij horende verplichtingen. Ik ken de rol aan beide kanten van de tafel, ook met een Wmo-indicatie, en dat was niet altijd even gemakkelijk.

Mijn rol in de Wmo-raad Oost Gelre

Gemeentelijke maatregelen en beslissingen op het gebied van welzijn en zorg kunnen een grote impact hebben op degenen die er mee te maken krijgen. Als Wmo-raadslid wil ik hierover meedenken en adviseren. Met oog voor menselijkheid, duidelijkheid, daadwerkelijke hulp op maat. Belangrijk is dat de kwaliteit van de hulp en ruimhartigheid boven aan het lijstje blijven staan. En dat geld en de noodzaak tot bezuinigingen niet belangrijker worden.


Terug
naar boven