Terug naar de vorige pagina

18 januari 2021

Jaarlijkse aanmeldweek voor peuterspeelzalen in Oost Gelre

Logo Stichting de Achthoek

In de week van 8 februari organiseert Stichting de Achthoek de jaarlijkse aanmeldweek voor alle peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre. Wordt uw kind in het schooljaar 2021-2022 twee jaar en wilt u uw kind een goede voorbereiding geven op de basisschool? Geef uw kind dan op voor één van de peuterspeelzalen of peuteropvang van Stichting de Achthoek.

Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Alle begindoelen van groep 1, komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod:

  • Uw peuter wordt goed voorbereid op de basisschool, het aanbod is afgestemd op de begindoelen van groep 1.
  • Uw peuter wordt in de totale ontwikkeling gestimuleerd.
  • Uw peuter kan spelen in een vaste groep met leeftijdsgenootjes waarmee het sociaal gedrag kan ontwikkelen.
  • De peuterspeelzaal biedt een stimulerende en uitdagende omgeving.
  • De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en waar nodig extra gestimuleerd.

Rondleiding en plaatsing

Om een beeld te krijgen van ons aanbod, is het mogelijk een rondleiding te krijgen. Dit plannen we na speeltijd, met inachtneming van de coronamaatregelen. Kinderen wordt geplaatst op volgorde van aanmelding. Als u uw kind later aanmeldt, kunnen we helaas geen plek garanderen. Voor een aantal locaties is er een wachtlijst.

Meer informatie

Neem voor het maken van een afspraak voor een rondleiding en/of voor meer informatie contact met ons op. Dat kan via (0544) 48 71 50 of via info@deachthoek.com. U kunt voor meer informatie ook terecht op onze website: www.deachthoek.com.


Terug
naar boven