Terug naar de vorige pagina

15 december 2020

Start nieuwbouw Careaz Antoniushove

Careaz start na de jaarwisseling met de nieuwbouw van haar locatie Antoniushove aan de Rapenburgsestraat. In het komende anderhalf jaar verrijst hier een geheel nieuwe woonvoorziening. Met de nieuwbouw van Antoniushove waarborgt Careaz dat zij ook in de toekomst alles kan bieden wat van belang is voor plezierig wonen, goede zorg en persoonlijke aandacht voor ouderen met een intensieve zorgvraag.

Korte terugblik

Half oktober is sloopbedrijf Dusseldorp gestart met de sloopwerkzaamheden van het bestaande Antoniushove. Dit traject is erg vlot en probleemloos verlopen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het verwerken en afvoeren van het overtollige puin. De bouwaansluitingen zijn aangelegd en de bouwketen zijn geplaatst.

Bouw gaat van start

Deze maand worden de bouwwegen op het terrein aangelegd en voor het eind van dit jaar zal het bouwterrein bouwrijp worden opgeleverd. Na de jaarwisseling start aannemer KlaassenGroep met de nieuwbouw.

Veiligheid en beperken van hinder

Careaz heeft verschillende maatregelen getroffen om hinder door bijvoorbeeld geluid, verkeer en parkeren zoveel mogelijk te beperken. Om overlast van trillingen te voorkomen is er bijvoorbeeld gekozen voor het aanbrengen van boorpalen in plaats van heipalen. Er heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente over de optimale verkeersroute naar de bouwplaats, de juiste bebording en noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen. Personeel betrokken bij de bouw parkeert binnen de bouwhekken, op extra aangelegde parkeerplaatsen en nabij de oude Rabobank-locatie. Bestaande parkeerplaatsen langs de Varsseveldsestraat en de Rapenburgsestraat blijven zo beschikbaar voor omwonenden en winkelend publiek. Aan alle veiligheidseisen wordt voldaan. Het terrein is geheel omsloten door hekken en na werktijd worden de toegangspoorten afgesloten.

Planning

De bouw zal naar verwachting ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Als alles volgens plan verloopt wordt het nieuwe woonzorgcomplex in de zomer van 2022 worden opgeleverd zodat de bewoners in de herfst van 2022 weer kunnen terugkeren naar hun nieuwe, ruime appartementen.

Aandacht voor historie

Een aantal bomen op het terrein is behouden en afgerasterd ter bescherming tijdens de bouwperiode. Twee oude bomen, waarvoor een kapvergunning is verleend, zijn

inmiddels gerooid. Eén van deze gevelde reuzen, ook soms ‘de Dirigent’genoemd vanwege de stand van enkele takken, krijgt vanwege zijn symbolische waarde een nieuwe inpassing in de parktuin die na afronding van het bouwproject rondom Antoniushove zal onstaan. Hierover vindt overleg plaats met Bomenwacht Oost Gelre.

Bij het recent uitgevoerde archeologisch bodemonderzoek zijn geen bijzonderheden aangetroffen.


Terug
naar boven