Terug naar de vorige pagina

28 juli 2020

Vanaf 1 augustus zijn alle onderwijsterreinen in Oost Gelre rookvrij

op weg naar een rookvrije generatie achterhoek

Vanaf augustus zijn terreinen waar onderwijs gegeven wordt verplicht rookvrij. Dit geldt voor alle scholen en onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs én universiteiten in Nederland.

Om te voorkomen dat jongeren gaan roken, moeten zij rookvrij kunnen opgroeien

Steeds minder jongeren roken. Toch beginnen in Nederland dagelijks ongeveer 75 jongeren met roken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van alle rokers ooit op het schoolplein is begonnen. Ook is het zo dat jongeren een grotere kans hebben om te gaan roken als er in hun buurt gerookt wordt. Als een jongere eenmaal begonnen is met roken, dan is het heel moeilijk om te stoppen. Daarom kunnen we beter voorkómen dat jongeren beginnen met roken. Om dit te voorkómen, moeten zij rookvrij kunnen opgroeien. Dat betekent dat ze niet verleid worden om te gaan roken, en ook niet meeroken. Daar hoort een rookvrij onderwijsterrein bij.

Onderwijsinstellingen zien erop toe dat het verbod wordt nageleefd

Een rookvrij onderwijsterrein is geheel rookvrij voor alle leerlingen, studenten, personeel, ouders, bezoekers en leveranciers. Onderwijsinstellingen zijn vanaf 1 augustus verplicht het rookverbod aan te duiden met bijvoorbeeld bordjes. Ook moeten de onderwijsinstellingen erop toezien dat het verbod wordt nageleefd tijdens openingstijden.

SAMEN OP WEG NAAR EEN ROOKVRIJE ACHTERHOEK!


Terug
naar boven