Terug naar de vorige pagina

22 juli 2020

Resultaten cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp en Wmo 2019

Overgrote deel cliënten Oost Gelre positief over geleverde zorg en ondersteuning

De gemeente voert jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit voor cliënten Jeugdhulp en Wmo. Het onderzoek over 2019 is uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. Het overgrote deel van de cliënten is positief over de geleverde zorg en ondersteuning in Oost Gelre.

De tevredenheid over zowel Jeugdhulp als Wmo is positief. Cliënten weten waar ze terecht kunnen met hun vraag en zijn tevreden over het contact met het Sociaal Team. Ook hebben veel respondenten het idee dat ze de juiste zorg en ondersteuning ontvangen.

Samenvatting resultaten Jeugdhulp

Voor Jeugdhulp is de respons 26,7% (vorig jaar 21,6%). Een meerderheid van de respondenten is overwegend positief over de zorg of hulp. De respondenten vinden dat ze goed geholpen zijn. De tevredenheid over het keukentafelgesprek is erg hoog. Inwoners zijn heel tevreden over de vriendelijkheid (99%) en deskundigheid (96%) van de medewerker. Het minst tevreden zijn respondenten over de snelheid waarmee een beslissing wordt genomen (13%).

Samenvatting resultaten Wmo

Voor Wmo is de respons 44% (vorig jaar 40%). De respondenten zijn heel tevreden met de ondersteuning die ze ontvangen. Respondenten zijn erg tevreden over het contact met diegene met wie het keukentafelgesprek is geweest (92%). Het gaat dan vooral over de deskundigheid en de manier waarop er geluisterd wordt. De algemene bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuner is toegenomen van 42% in 2018 naar 46% in 2019.

Aandachtspunten

De respons voor Jeugdhulp is nog steeds aan de lage kant. Daarom gaan we verder met het voeren van groepsgesprekken met ouders van jongeren die Jeugdhulp ontvangen. Ook benaderen we steekproefsgewijs en telefonisch cliënten om te vragen hoe hun ervaringen zijn. De aandachtspunten worden nog besproken met de Wmo-raad.

Onderzoeksrapporten online beschikbaar

De onderzoeksrapporten kunt u hier vinden:


Terug
naar boven