Terug naar de vorige pagina

23 juni 2020

Nieuwe leverancier Wmo-hulpmiddelen

Rolstoel

Een deel van de inwoners die via de gemeente gebruik maken van een hulpmiddel vanuit de Wmo, krijgt te maken met een nieuwe leverancier. Het gaat om inwoners die contact hadden met het Hulpmiddelencentrum (HMC). Vanaf 1 juli 2020 neemt Kersten Hulpmiddelenspecialist de taken en verantwoordelijkheden van HMC over. Voor inwoners verandert er weinig; alleen de contactgegevens worden anders.

Faillissement HMC

De gemeente had per 1 november 2019 twee leveranciers gecontracteerd voor het leveren en onderhouden van hulpmiddelen vanuit de Wmo. Namelijk Hulpmiddelencentrum (HMC) en Kersten HulpmiddelenspecialistOmdat HMC onlangs failliet is verklaard, neemt Kersten Hulpmiddelenspecialist de contracten over.

Indicatie blijft hetzelfde

Heeft HMC uw hulpmiddel vanuit de Wmo geleverd? Of werd het onderhoud van uw hulpmiddel gedaan door HMC? Dan kunt u dit hulpmiddel gewoon houden en blijven gebruiken. De indicatie blijft ook hetzelfde. Vanaf 1 juli 2020 zorgt Kersten voor al het onderhoud en de benodigde service. Inwoners met een hulpmiddel vanuit de Wmo die via HMC hun hulpmiddel geleverd kregen, ontvangen binnenkort van hun nieuwe leverancier een brief. In deze welkomstbrief staan onder meer de contactgegevens van de nieuwe leverancier.

Gemeente zorgt voor overdracht

De gemeente Oost Gelre geeft alle benodigde gegevens van inwoners die straks klant worden bij Kersten door aan deze nieuwe leverancier. Hierdoor weet Kersten precies welk hulpmiddel (of welke hulpmiddelen) inwoners hebben.

Kersten is enige leverancier Wmo-hulpmiddelen

Kersten is in onze gemeente nu de enige leverancier van hulpmiddelen in het kader van de Wmo. Het contract met Kersten loopt tot in ieder geval 31 oktober 2023. Dat geldt ook voor inwoners die altijd al te maken hadden met Kersten.


Terug
naar boven