Terug naar de vorige pagina

23 juni 2020

Achterhoekse gemeenten verlengen ‘hulp’ aan zorgaanbieders

twee mensen oefenen met bal

Sinds de uitbraak van het coronavirus komen de 8 Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk zorgaanbieders tegemoet. De regeling zou tot 1 juni 2020 van kracht zijn, maar wordt met een maand verlengd. Dat hebben de colleges van burgemeester & wethouders besloten.

De regeling geldt voor zorgaanbieders die vanwege de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies. Bijvoorbeeld omdat zij nu niet de zorg kunnen leveren aan cliënten die zij anders wel leveren, zoals

dagbesteding of huishoudelijk hulp. Deze zorgaanbieders kunnen rekenen op een financiële compensatie.

Oorspronkelijk zou de zogenoemde ‘declaratieregeling’ alleen voor de maanden april en mei 2020 gelden. Maar de Achterhoekse gemeenten hebben het advies van de VNG overgenomen om zorgaanbieders ook in juni 2020 tegemoet te komen.

Concreet geldt de regeling voor aanbieders van zorg en/of ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdhulp, Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang. Hieronder vallen ook de contracten met aanbieders van Hulpmiddelen en Hulp bij Huishouden. Voor bepaalde vormen van zorg en/of ondersteuning (zoals vervoer en dagbesteding aan volwassenen) is nog overleg gaande of en in welke vorm de compensatie ook na 1 juli 2020 nog nodig is.

De volledige declaratieregeling staat op de website van sociaal domein Achterhoek: www.sociaaldomeinachterhoek.nl(externe link)


Terug
naar boven