Terug naar de vorige pagina

7 januari 2020

Maak je je zorgen om iemand met psychische problemen?

Logo Advies- en meldpunt verward gedrag

Heeft de buurvrouw al een tijdje haar gordijnen dicht? Gedraagt iemand zich verward? Of lijkt het alsof iemand in een sociaal isolement is geraakt? Vanaf nu kunt u dit melden bij het Advies- & Meldpunt Verward Gedrag. Dagelijks bereikbaar van 08.30 – 23.00 uur via 088 – 933 55 00.

Als u belt, krijgt u een ervaren hulpverlener aan de lijn. De hulpverlener geeft u advies. Het kan ook zijn dat hij of zij een melding maakt bij de gemeente. In dat geval bekijkt het Sociaal Team welke ondersteuning het meest passend is.

Denkt u dat iemand gedwongen zorg nodig heeft?

Dan kunt u ook een melding doen bij het Advies- & Meldpunt Verward Gedrag. Vanaf 1 januari is de Wet verplichte ggz van kracht (Wvggz). Bij een melding stelt de gemeente een verkennend onderzoek in. Is er hulp nodig? Dan probeert een medewerker van het Sociaal Team vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan, vragen we verplichte zorg aan. De rechter beslist uiteindelijk of verplichte zorg wordt ingezet.

Inwoners met psychische problemen zijn kwetsbaar

Daarom willen we eerder ondersteuning bieden aan deze inwoners. Inwoners kunnen nu al heel vroeg hun zorgen doorgeven aan het advies- en meldpunt. Als dat nodig is kan het Sociaal Team de ondersteuning of hulpverlening opstarten.

Dagelijks bereikbaar van 08.30 – 23.00 uur via 088 – 933 55 000

Is er sprake van een acute noodsituatie? Bel dan 112.

Zijn er vragen of zorgen rondom zelfdoding? Neem dan contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900 – 0113 of kijk op www.113.nl.


Terug
naar boven