Terug naar de vorige pagina

19 december 2019

Eigen bijdrage Wmo in 2020 € 19 per maand

Logo CAK

Vanaf 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt ieder huishouden een eigen bijdrage van maximaal € 19 per maand voor hulp of ondersteuning. In 2019 was de maximale bijdrage € 17,50 per 4 weken.

Het CAK kijkt niet naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Ook maakt het niet uit of u veel of weinig hulp of ondersteuning krijgt. Ieder huishouden betaalt in 2020 maximaal € 19 per maand.

Partner + geen AOW = geen eigen bijdrage

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt de eigen bijdrage maximaal € 19 per maand voor u samen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij het CAK. Kijk op www.hetcak.nl of bel 0800 – 1925.


Terug
naar boven