Terug naar de vorige pagina

28 november 2019

Vergadering Wmo-raad op maandag 2 december

Logo Wmo-raad

Op maandag 2 december vergadert de Wmo-raad. Bekijk hier de agenda.

Datum:           maandag 2 december 2019
Tijd:               19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie:          marktzaal Groenlo

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Presentatie Omgekeerde verordening door Henk van Deutekom
 3. Mededelingen en terugmeldingen
  • Nieuws uit Koepel Wmo-raden
  • Regionaal overleg Wmo-raden
  • Bezoek Iriszorg (11 november) Als aanvullende informatie de subsidieaanvraag zoals Iriszorg die voor 2020 bij de gemeente Doetinchem heeft ingediend.
  • Terugkoppeling bijeenkomst omgevingswet
  • Stukken gestuurd aan raad ter informatie: Memo bereikbaarheid loket
 4. Verslag Wmo-raad 4 november 2019
 5. Overleg participatieraad inventariseren mogelijk te bespreken onderwerpen
 6. Verordening 2020 en was/wordt-lijst
 7. PR
 8. Rondvraag
  • Inclusieagenda door Wilfried klein Avink
 9. Afsluiting van het jaar

Terug
naar boven