Terug naar de vorige pagina

31 oktober 2019

Vergadering Wmo-raad op 4 november

Logo Wmo-raad

Agenda van de vergadering van de Wmo-raad op maandag 4 november.

Datum:           maandag 4 november 2019
Tijd:                 19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie:          trouwzaal Lichtenvoorde

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Voortgang preventieprogramma door Iris Wijnands, Sander Kempink (ambtenaar openbare orde en veiligheid) en een wijkagent
 3. Mededelingen en terugmeldingen
  • Nieuws uit Koepel Wmo raden
  • Regionaal overleg Wmo raden
  • Bezoek Iriszorg (11 november)
  • Overleg met participatieraad
 4. Verslag Wmo-raad 7 oktober 2019
 5. Verzonden stukken: advies bezuinigingen 2020
 6. Ingekomen stukken: antwoord op advies bezuinigingen
 7. PR
 8. Afsluiting jaar/ Koos (borrel)
 9. Rondvraag

Terug
naar boven