Terug naar de vorige pagina

7 augustus 2019

Eén verordening Sociaal Domein

Twee mensen zijn in gesprek

Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk willen binnen het Sociaal Domein maatwerk bieden aan hun inwoners. Daarom werken ze aan één toegankelijke verordening. Dit biedt ruimte om in te spelen op wat een inwoner écht verder helpt. De gemeenten trekken samen op, maar de concrete invulling wordt per gemeente vertaald naar de eigen, lokale situatie. De verordening Sociaal Domein vervangt straks alle huidige lokale regels op het gebied van Wmo, Jeugd, Participatiewet en de Wet schuldhulpverlening.

Gemeenten hebben binnen het sociaal domein te maken met verschillende wetten en verordeningen. In deze verordeningen zijn de gemeentelijke regels en termijnen vastgelegd in juridische taal. Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk vinden het belangrijk dat in de nieuwe verordening de inwoner met een hulp- of ondersteuningsvraag meer centraal komt te staan. Dat moet leidend zijn, niet de regels. Door toe te werken naar één verordening voor het sociaal domein met thema’s, kan met name bij de complexere vraagstukken breder gekeken worden: waarmee is de inwoner echt geholpen?

Samenwerking op proces, lokale verschillen

De gemeenten werken samen met de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) toe naar één verordening Sociaal Domein. Door op deze manier het project in te steken, kunnen de gemeenten profiteren van elkaars expertise en ervaringen. De invulling van de verordening vertalen we naar de lokale situatie.  Per gemeente zijn er namelijk verschillen in werkwijze en uitvoering.

Besluiten gemeenteraden in 2020

Dit najaar starten de 3 gemeenten met de concrete uitwerking van de verordening voor het Sociaal Domein. De Welzijns- en/of Wmo-raad, de Cliëntenraad Participatie en ook de commissie Bezwaarschriften nemen we mee in dit proces. Voor het project trekken we bijna 1 jaar uit. Dat jaar hebben we nodig om een zorgvuldig proces te doorlopen. Zo vormt de verordening straks een stevige basis voor de toekomst. We verwachten dat de gemeenteraden halverwege 2020 een besluit kunnen nemen.


Terug
naar boven