Terug naar de vorige pagina

29 mei 2019

Samen in Oost Gelre, samen doen!

Infographic samen in oost gelre samen doen

Wethouder Hoenderboom: “Werken vanuit thema’s en niet vanuit wetten”

Er is veel te doen over de zorg. Het gesprek gaat vaak over de stijgende kosten. Oost Gelre vormt daarin geen uitzondering. Wethouder Jos Hoenderboom is zich daar zeker van bewust. Toch kijkt hij vooral naar de mensen die de zorg nodig hebben.

“Zorg gaat vooral over mensen, elk met hun eigen verhaal. Mijn inzet is dat iedereen mee doet. Wie dat niet op eigen kracht kan, mag op onze hulp rekenen. Dan is niet het geld leidend, maar de mens.” Op 3 juni staat de Beleidsnota Sociaal Domein op de agenda van de raad.

Zorg in één oogopslag

Een kwaliteit van Oost Gelre is de zorg en aandacht voor elkaar. Hoe Oost Gelre er voor staat is in 5 thema’s heel overzichtelijk in beeld gebracht middels infographics. Wethouder Hoenderboom geeft een voorbeeld uit het thema ‘Iedereen doet mee’: “Maar liefst 41,8% van de inwoners doet vrijwilligerswerk. Landelijk is dat percentage 29.7%. Dat zegt nogal wat over onze inwoners. Heel veel van die vrijwilligers zijn actief in de zorg. Bijvoorbeeld als mantelzorger, als maatje voor nieuwkomers of bij één van de inloopvoorzieningen. Daar mogen we trots op zijn. Vrijwilligersondersteuning is daarom een belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma.”

De 5 thema’s in de beleidsnota sociaal domein zijn:

  • Iedereen doet mee (vrijwilligers, inloopvoorzieningen, werk)
  • Een duwtje in de rug (schuldhulp, mantelzorg, armoede, bijstand)
  • Zorg voor iedereen (jeugdzorg, Wmo, huiselijk geweld)
  • Wonen (zelfstandig wonen, woonconsulenten, beschermd wonen)
  • Gezonde leefstijl (alcohol/drugs, gezond bewegen)

Vrijwilligersondersteuning

In het beleidsplan dat 3 juni in de raad wordt behandeld is een hoofdstuk gewijd aan de ondersteuning van vrijwilligers. Eén van de voorstellen daarin is het benoemen van een vrijwilligersondersteuner. Wethouder Hoenderboom hierover: “Via de website Samen in Oost Gelre verbinden we vraag en aanbod van vrijwilligers. Maar er is ook behoefte aan een aanspreekpunt. Bijvoorbeeld voor organisaties of verenigingen die vrijwilligers zoeken, ook voor zwaardere functies als bestuursleden. Er komt heel wat bij kijken om een vereniging ook bestuurlijk sterk te houden.”

Een ander aandachtspunt is het meedoen van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die kunnen wellicht prima aan de slag als vrijwilliger. “Zo zet je mensen in hun kracht. En misschien is dat net het duwtje dat ze nodig hebben om ook weer werk te vinden.”

Beleidsnota sociaal domein

De beleidsnota is geen groot document. Er is kort en bondig beschreven hoe Oost Gelre de komende 3 jaar de zorg en ondersteuning wil organiseren. “Niet vanuit wetten en regels, maar vanuit de 5 thema’s. Dus vanuit de leefwereld van de inwoners”, benadrukt wethouder Hoenderboom. Preventie is hierin een belangrijk aandachtspunt. “Door meer in te zetten op preventie voorkom je dat iemand een beroep doet op zorg. Het is beter voor die persoon én je doet aan kostenbeheersing. Maar voorop staat dat iedereen mee doet. We werken samen met inwoners, vrijwilligers, organisaties, bedrijfsleven huisartsen, zorgaanbieders en scholen. Zo zorgen wij voor een inclusieve samenleving. Dit beleidsplan geeft de richting aan, maar het zijn de mensen die het doen. Samen in Oost Gelre, samen doen!”

Downloads

 


Terug
naar boven