Terug naar de vorige pagina

1 mei 2019

Aan de slag met de ondersteuning van vrijwilligers!

Vrijwilligers zijn ook erg belangrijk voor het Bloemencorso

Begin dit jaar rondde onderzoeksbureau Movisie een onderzoek onder vrijwilligersorganisaties in Oost Gelre af. Ruim 150 organisaties vulden eind 2018 een vragenlijst hiervoor in. Ook vond er in november vorig jaar een goedbezochte bijeenkomst plaats. Wethouder Jos Hoenderboom: “Het onderzoek laat ons zien waar we als gemeente vrijwilligersorganisaties bij kunnen helpen. We willen zo snel mogelijk samen aan de slag!”

Het onderzoek laat goed zien wat er leeft onder de vrijwilligersorganisaties. En wat zij zelf kunnen doen om daarin dingen te verbeteren. Maar ook laat het zien hoe de gemeente daarbij kan helpen. Het gaat onder andere in op:

  • Samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties
  • Contact van organisaties met de gemeente
  • De ondersteuningsbehoefte van vrijwilligersorganisaties
  • Het groter maken van zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners
  • De uitdagingen die er zijn rondom vrijwilligerswerk

Een samenvatting en het hele rapport van het onderzoek kunt u hieronder downloaden.

Acties in nieuwe beleidsvisie voor het sociaal domein

Wethouder Jos Hoenderboom: “Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Ze zijn daarmee van groot belang voor de leefbaarheid. De komende periode gaan we de ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) in Oost Gelre en in het gemeentehuis verder vormgeven. De acties die we daarvoor als gemeente moeten nemen, komen terug in de nieuwe beleidsvisie die we maken voor het sociaal domein. Ik verwacht dat we deze voor de zomervakantie in het college en de gemeenteraad behandelen.”

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Eva te Poele, afdeling Onderwijs, Welzijn en Zorg. Eva is bereikbaar op telefoonnummer (0544) 35 36 14 of via e-mail: e.tepoele@oostgelre.nl.


Terug
naar boven