Terug naar de vorige pagina

13 maart 2019

Steungezinnen gezocht

Meisje lacht breeduit

Kleine moeite, groot plezier! 

Voor het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen zoekt Yunio in samenwerking met de gemeente steungezinnen in de Achterhoek. Deze steungezinnen zijn er om kinderen uit overbelaste gezinnen een fijne plek en aandacht te geven. Al met een klein beetje tijd help je zo een gezin weer verder!

Werk, financiën, kinderen, familieperikelen… Veel ouders hebben wel eens moeite om alle ballen hoog te houden. Dan is het een prettig idee om terug te kunnen vallen op een ander gezin dat even kan bijspringen bij de alledaagse dingen. Het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen van Yunio is bedoeld om gezinnen die dat tijdelijk even nodig hebben, een steuntje in de rug te geven. De gemeente heeft voor dit project geld beschikbaar gesteld.

Geen hulpverlening, maar ondersteuning

De ondersteuning door een steungezin is geen hulpverlening. Een steungezin biedt ook geen nachtopvang, zoals een pleeggezin. Eigenlijk gaat het om de gewone dingen, denk bijvoorbeeld aan een kopje thee na school of samen knutselen. De kinderen draaien even mee in het steungezin en kunnen zich zo positief blijven ontwikkelen. Uitgangspunt is maatwerk: wat heeft het gezin nodig en wat kan het steungezin bieden?

Steungezin: hoe werkt het?

Steungezin word je door een dag of dagdeel per week of per maand een kind op te vangen. Het kind krijgt bij jullie rust, veiligheid en gezelligheid. Zo lang als het nodig is of jij het wenst. De ouders blijven altijd verantwoordelijk voor het kind. Een pedagogische achtergrond is niet nodig, We zoeken mensen die ervaring hebben met kinderen én graag in een kind investeren.

Meer informatie en aanmelden

Het vrijwilligersproject Inhuis Steungezinnen wordt gecoördineerd door Yunio.  Zij zorgen voor een passende match waarbij vrijwilligheid en continuïteit belangrijke uitgangspunten zijn. Wilt u meer informatie of uw gezin al aanmelden als steungezin, dan kunt u contact opnemen met:

  • coördinator Madelon Misasa: 06-10 12 37 45
  • coördinator Dorien Luesink: 06-57 13 74 25

Een e-mail sturen kan ook: inhuissteungezinnen@yunio.nl of kijk op www.yunio.nl


Terug
naar boven